Kaleidoskop

Muzejníci z Valtic slaví 20. výročí

Valtice – Muzejní spolek Valtice se chystá oslavit své 20. výročí, tedy dobu, kdy vstoupil do kulturního života Valtic. Podnět k založení spolku zabývajícího se valtickou historií vznikl v roce 1990 na valtickém stavebním úřadě. Nejprve vznikl Spolek přátel historie Valtic. Cílem sdružení bylo propojit historii se současností. Spolek požádal 1. března 1994 o registraci již pod názvem Muzejní spolek Valtice. V září 1994 jsme uskutečnili ze shromážděných předmětů svou první výstavu ve třech propůjčených místnostech Zemědělského muzea. Aktivita muzejníků …

Číst více »

Filipojakubská noc na Hanáckém Slovácku

BOŘETICE – Této noci se začalo říkat podle církevních svátků sv. Filipa a Jakuba. Večer před sv. Filipem a Jakubem se ještě v padesátých letech minulého století ve vesnicích Hanáckého Slovácka kolem Velkých Pavlovic zdobila vrata, dveře i okna a také chlévy větvičkami (meruzalky zlaté) a to podle staré pověsti, kdy byli sv. Filip a Jakub na svých cestách přistiženi v jednom domě Židy, kteří si tento dům označili větvičkou. V noci však přiletěl anděl a stejnou větvičku dal na …

Číst více »

Otevření muzea Lednice dávná

Číst více »

Napoleonské manévry budou v sobotu ve Valticích

Valtice – Projekt Austerlitz, Austerlitz o.s., Středoevropská napoleonská společnost a zámek Valtice pořádají čtvrté jarní napoleonské manévry ve Valticích, které proběhnou ve dnech 12.-13. dubna v zámeckém parku. Manévry ve Valticích proběhnou od roku 2011 počtvrté, a budou opět tématicky věnovány Bonapartovu prvnímu italskému tažení 1796 – 1797.Akce Valtice 2014 se zúčastní na 200 nadšenců v napoleonských uniformách a nabídne ná-vštěvníkům možnost seznámit se s životem vojáka přelomu 18. a 19. století. Hlavním cílem akce bude příprava zúčastněných jednotek na …

Číst více »

Clay-Eva volá po 70 letech. Válečnému radistovi odhalí pomník

MALÁ SKÁLA, ČESKÝ RÁJ – Na výročí seskoku paraskupiny Clay Eva, jejímž členem byl i rodák z Lanžhota Antoním Bartoš, odhalí v Malé Skále pomník tamnímu rodákovi Čestmíru Šikolovi. Výjimečnému radistovi, který během působení na nepřátelském území odeslal na osm stovek depeší a stal se tak nejúspěšnějším v historii. Ve čtvrtek třináctého dubna 1944 byla do oblasti pod Hostýnskými vrchy vysazena skupina Clay s vysílačkou Eva ve složení velitel Antonín Bartoš, šifrant Jiří Štokman a radiotelegrafista Čestmír Šikola. Na Moravě …

Číst více »

V Klentnici otevřeli unikátní muzeum nejen kávových strojů

Klentnice – V pátek 4. dubna 2014 bylo slavnostně otevřeno Muzeum kávy v Klentnici. Za tímto projektem nestojí nikdo jiný než rodina Džiubanů. Ta před pěti lety otevřela v Klentnici na Pálavě malou kavárnu, kterou časem rozšířila o penzion a restauraci. „Pálava je krásné místo, kam jezdí lidé z celé republiky. A hodně jich zavítá i k nám do Café Fara. Otevření Muzea kávy byl tedy logický krok,“ vysvětluje tatínek Miroslav Džiuban.Muzeum najdete v těsném sousedství Café Fara v domě …

Číst více »

Jak se mění Břeclav – Školicí středisko Alcaplast

Dnešní zamyšlení bych rád věnoval budově školicího střediska, kterou vybudovala v nedávné době břeclavská společnost Alcaplast v rámci rozšíření svého areálu na Bratislavské ulici. Financování této akce byla provedeno za přispění dotace z fondů Evropské unie.  Bratislavská ulice tvoří osu zástavby části města situované za železničním koridorem a patří do hlavního dopravního schématu města. Má nepravidelnou strukturu zastavění objekty různého účelu, převážně budovami obchodu a služeb, část zástavby je tvořena bytovými domy. Nejvýrazněji se do uličního prostoru projevuje výrobní a …

Číst více »

Jak se měnila Břeclav za posledních 25 let?

BŘECLAV – Před rokem 1989 byla výstavba plánována a prováděna často velmi nevhodným a násilným způsobem a až na výjimky vznikaly spíše stavby znehodnocující své prostředí. V Břeclavi došlo k rozsáhlým demolicím a uliční zástavba byla nahrazena panelovými bytovými domy, skeletovými obchodními objekty a několika velkými veřejnými stavbami. Městské centrum tak dostalo vzhled periferního sídliště a vznikly nenapravitelné škody na tváři města. Tyto škody napravit nelze, o to více by nám mělo záležet na tom, aby další nevhodné stavby nevznikaly …

Číst více »