Štíky archivu: historie

Prosebná procesí v Bořeticích

Při pohledu na kapličky, Boží muky, křížky a obrázky v polích u cest, jen málokoho napadne, že tyto dnes často zanikající drobné sakrální památky bývaly kdysi živou součástí venkovského života, zvyků a tradic. Na konci dubna věnoval rolnický lid velkou pozornost úrodě na polích. Konal prosebná procesí, při nichž modlitbou a zpěvem prosil o hojnou úrodu a její ochranu před živelnými pohromami. Tato procesí navázala zřejmě na starší pohanské obřady. Dala obchůzkám polí nový, křesťanský obsah a využila při nich …

Číst více »

Muzejníci z Valtic slaví 20. výročí

Valtice – Muzejní spolek Valtice se chystá oslavit své 20. výročí, tedy dobu, kdy vstoupil do kulturního života Valtic. Podnět k založení spolku zabývajícího se valtickou historií vznikl v roce 1990 na valtickém stavebním úřadě. Nejprve vznikl Spolek přátel historie Valtic. Cílem sdružení bylo propojit historii se současností. Spolek požádal 1. března 1994 o registraci již pod názvem Muzejní spolek Valtice. V září 1994 jsme uskutečnili ze shromážděných předmětů svou první výstavu ve třech propůjčených místnostech Zemědělského muzea. Aktivita muzejníků …

Číst více »

Vraťte se na chvíli do časů svého dětství

VELKÉ PAVLOVICE  – Výstavu Retro kočárky aneb vraťme se na chvíli do dětství pořádá Iva Veverková ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice a Dámským klubem. Vernisáž výstavy se konala ve čtvrtek na prvního máje ve výstavním sále radnice a potrvá až 15. června. Zavzpomínat na kočárek svého dětství můžete díky sběratelské vášni Ivy Veverkové z Velkých Pavlovic. Povoláním ošetřovatelka se do kočárků zamilovala už jako dítě, kdy ráda pomáhala s hlídáním dětí v rodných Horních Věstonicích. Každý exponát má svou …

Číst více »

Filipojakubská noc na Hanáckém Slovácku

BOŘETICE – Této noci se začalo říkat podle církevních svátků sv. Filipa a Jakuba. Večer před sv. Filipem a Jakubem se ještě v padesátých letech minulého století ve vesnicích Hanáckého Slovácka kolem Velkých Pavlovic zdobila vrata, dveře i okna a také chlévy větvičkami (meruzalky zlaté) a to podle staré pověsti, kdy byli sv. Filip a Jakub na svých cestách přistiženi v jednom domě Židy, kteří si tento dům označili větvičkou. V noci však přiletěl anděl a stejnou větvičku dal na …

Číst více »

Otevření muzea Lednice dávná

Číst více »

Napoleonské manévry budou v sobotu ve Valticích

Valtice – Projekt Austerlitz, Austerlitz o.s., Středoevropská napoleonská společnost a zámek Valtice pořádají čtvrté jarní napoleonské manévry ve Valticích, které proběhnou ve dnech 12.-13. dubna v zámeckém parku. Manévry ve Valticích proběhnou od roku 2011 počtvrté, a budou opět tématicky věnovány Bonapartovu prvnímu italskému tažení 1796 – 1797.Akce Valtice 2014 se zúčastní na 200 nadšenců v napoleonských uniformách a nabídne ná-vštěvníkům možnost seznámit se s životem vojáka přelomu 18. a 19. století. Hlavním cílem akce bude příprava zúčastněných jednotek na …

Číst více »

Jak se mění Břeclav – Školicí středisko Alcaplast

Dnešní zamyšlení bych rád věnoval budově školicího střediska, kterou vybudovala v nedávné době břeclavská společnost Alcaplast v rámci rozšíření svého areálu na Bratislavské ulici. Financování této akce byla provedeno za přispění dotace z fondů Evropské unie.  Bratislavská ulice tvoří osu zástavby části města situované za železničním koridorem a patří do hlavního dopravního schématu města. Má nepravidelnou strukturu zastavění objekty různého účelu, převážně budovami obchodu a služeb, část zástavby je tvořena bytovými domy. Nejvýrazněji se do uličního prostoru projevuje výrobní a …

Číst více »