Co chtějí lídři volebních stran udělat pro Břeclav?

BŘECLAV – Lídrům všech 11 volebních stran a hnutí, které se ucházejí o místo v břeclavském zastupitelstvu, jsme položili čtyři otázky, které se týkají důležitých oblastí života ve městě. Zde jsou odpovědi na první dvě, které se týkají dopravní situace ve městě a břeclavského zámku.

1. Co se dá během jednoho volebního období udělat pro zlepšení dopravní situace?

Jakub Matuška – MLADÍ A NEKLIDNÍ BŘECLAV

 1.Během čtyř let chceme stihnout více dopravních opatření menšího rozsahu. Ihned po volbách začneme jednat o výstavbě kruhového objezdu na křižovatce Billa/Lidl. Chceme vytvořit „projektovou banku“ – takový šuplík plný projektů, na které budeme shánět peníze z externích zdrojů. Chceme zlepšit osvětlení přechodů, napojení cyklostezek na hlavní komunikace (ul. Sovadinova) a vylepšit spojení pro cyklisty Splav – Stará Břeclav a Zámek – Charvátská. V některých lokalitách omezit a jinde naopak přidat dopravní značení. Při výběru míst a opatření budeme zohledňovat názory zakreslené do mapy napadyprobreclav.cz

Richard Zemánek – KDU-ČSL

1.Město samotné si může troufnout jen na projekty, na které stačí. Je jasné, že akce typu obchvat jsou finančně tak náročné, že na ně musí přijít peníze ze státního rozpočtu. Je třeba si však uvědomit, že obchvat není všelék. Jednou z možností města je zlepšení průjezdnosti křižovatek výměnou nových, tzv. chytrých semaforů. Současné vedení města zpracovalo studii, která by se v následujících letech mohla realizovat.

Leopold Levák – KSČM

1.Městskou dopravu pro občany Břeclavi zdarma, aby poklesl počet automobilů v ulicích. Změnou pohonu autobusů (po dohodě s provozovatelem) snížit hluk a emise.

František Zugar – TOP 09

1.Začít konečně pracovat na všech částech možného řešení. Jen se mluví o obchvatu, ale termín realizace je s velkým otazníkem. Malý obchvat, tedy městská kapacitní komunikace mezi městskými částmi také není ve stádiu příprav a jen se posouvá v územním plánu. Jednotlivé, někdy i drobné úpravy zlepšení propustnosti páteřní, přecpané silnice mezi kostely jsou v závěrech návrhů studií, které město zaplatilo. Zatím se pořád nic neděje. Takže v příštím volebním období „méně mluvit a více pracovat“.

Pavel Dominik – PRO REGION

1.Nutná bude především intenzivní komunikace s vlastníky (správci) hlavních silnic ve městě, tedy s ŘSD a SÚS Jmk, a to nejen na téma obchvatu města, ale také na téma stavebních úprav průtahu městem. Dále je třeba pokračovat v budování cyklostezek ve městě, začít projekčně připravovat druhou spojku do Poštorné a projekčně připravit a realizovat 1-2 okružní křižovatky (u hlavní pošty a „na rožku“).

Jaroslav Válka – ČSSD

1.Průjezd městem je prioritou našeho volebního programu.V nastávajícím volebním období jsme připraveni zajistit výměnu semaforů za semafory s plně dynamickým řízením propojených koordinačním kabelem na trase Poštorná – Stará Břeclav. Spolu s doplněním o kamerový systém monitorující dopravu na této trase a využitím řady doporučení stávající Dopravní studie při odhadovaných investicích okolo 30 mil. Kč dojde k podstatnému zlepšení průjezdu městem. Nepustíme ze zřetele ani postup prací na obchvatu města, ale ty mají svůj časový harmonogram přesahující velmi pravděpodobně volební období 2014-18.

Dagmar Adámková – PERSPEKTIVA PRO BŘECLAV

1.Tvrdím, že dopravu je nutné řešit jako celek, nelze se soustředit jen na dopravní tepnu od Lidické po třídu 1. máje. Plánujeme zmodernizovat semafory, aby pružně samy reagovaly na měnící se hustotu provozu; počítáme s kruhovými křižovatkami v Poštorné a na mostě u cukrovaru. Druhou spojnici mezi Poštornou a Břeclaví chceme přivést alespoň do roviny platného stavebního povolení. Je třeba řešit cyklostezky z centra do Poštorné a Charvátské Nové Vsi. Nastavíme nový parkovací systém. Chceme řešit parkoviště před vlakovým nádražím, stávající praxe není v zájmu města ani jeho obyvatel.

Milan Vojta – ANO 2011

1.Už od loňských sněmovních voleb díky našemu poslanci Miloslavu Janulíkovi komunikujeme s ministry dopravy a životního prostředí ve věci obchvatu města. Náš ministr dopravy Prachař už ve sněmovně prohlásil, že obchvat Břeclavi je prioritní stavbou. Výkupy pozemků mají být zahájeny v příštím roce. Chceme ale podpořit i vznik polyfunkční nákupní zóny v lokalitě Na Valtické – zdejší a okolní obyvatelé pak budou moci nakoupit v místě bydliště a nebudou muset stát v kolonách do středu města.

Richard Bartoš – ODS

1. Obchvat byl tématem všech minulých volebních kampaní, přitom je jasné, že radnice nemá prakticky žádnou možnost jeho realizaci ovlivnit. Může být nápomocna pouze při výkupu pozemků a podobně. Proto neslibujeme vzdušné zámky, ale chtěli bychom využít již hotové studie a pokusit se zlepšit dopravní situaci ve městě vlastními silami. Konkrétně bych rád uvedl kruhový objezd na křižovatce vedle kostela v Poštorné, jednosměrný provoz na náměstí TGM a instalaci tzv. chytrých semaforů.

Radek Horký – STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ

1. Někteří politici a členové politických hnutí slibují, že situaci s dopravou vyřeší prostřednictvím svých poslanců, já nejsem moc pro megalomanské sliby a lhát občanům nebudu. Každý občan v Břeclavi si prvořadě přeje vyřešit dopravní situaci a obchvat to je prvořadá věc pro město Břeclav i pro nás, už bylo vynaloženo dost peněz na různé projekty a vizualizace týkající se obchvatu. Všichni ale dobře víme, že se jedná o velkou finanční investici, kterou město z vlastních finančních zdrojů není schopno ustát.

Jan Baránek – STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR

1. Za rychlé řešení považujeme modernizaci stávajícího systému dopravních semaforů spolu s výstavbou kruhových objezdů v centru města. Za úvahu také stojí případný vznik nových jednosměrných ulic, které dopravu zjednoduší a urychlí. Je nutné hledat další spojnici mezi Poštornou a centrem města, protože dnes již mýtická realizace obchvatu je stále poměrně vzdálená. Je také nezbytné začlenit řešení dopravní situace města do dlouhodobého plánu rozvoje a přestat si myslet, že jedno volební období stačí na vyřešení všech dopravních problémů, které se v Břeclavi kumulují mnoho let.

 

2. Co uděláte se zámkem během nejbližších čtyř let?

 

Jakub Matuška – MLADÍ A NEKLIDNÍ BŘECLAV

2. Náš plán se zámkem je jednoduchý. Chceme vytvořit nadaci pro obnovu břeclavského zámku s účastí šlechtického rodu Lichtenštejnů. Dovedeme si představit využití pro kulturní účely, zámek by byl například mnohem důstojnějším místem pro Městské muzeum a galerii. Během čtyř let chceme stihnout vytvořit nadaci a projekt na rekonstrukci, mezitím stabilizaci současného stavu a úpravu nádvoří, které lze využívat už teď. Koncem volebního období by se mohlo začít stavět.

Richard Zemánek – KDU-ČSL

2. Bylo by ideální najít jednoho investora, který by zámek opravil a oživil, ale vidíme, že to je věc v dnešní době složitá. Určité řešení vidím v postupné opravě zámku. Tak, jak v jednom místě vznikla vinotéka, na druhém místě vyhlídková věž, tak by například v dalších křídlech mohla vzniknout další místa, která by mohla sloužit svým účelům.

Leopold Levák – KSČM

2. Zpracovat smysluplný projekt využití zámku (jako kulturní a společenské centrum?) a zajistit finance na nutné opravy.

František Zugar – TOP 09

2. Zámek je pro občany Břeclavi důležitým symbolem. Chceme se obyvatel našeho města v anketě dotázat, co z něj chtějí mít. Nabízí se mnoho možností, od komunitního centra až po reprezentativní prostory. Chceme zpracovat stavební dokumentaci pro realizaci přání většiny Břeclaváků. Nechceme do zámku pouštět investice, které nic nezmění, nejsou vidět a nepřiblíží zámek reálnému využití.

Pavel Dominik – PRO REGION

2. Je třeba zvolit pokud možno jasnou koncepci, co se zámkem dál. Lze jít buď cestou „samofinancování“, tedy postupného oživování zámku a provádění nejnutnějších oprav nebo cestou „dotační“, tedy rozsáhlejší (konečnou) opravou zámku s následným využitím dle charakteru dotačních prostředků. Možností také je udělat ze zámku „exteriérovou památku“ s vhodným začleněním do okolí (podzámčí).

Jaroslav Válka – ČSSD

2. Se zámkem náš volební program vzhledem k nutnosti udržet vyrovnaný rozpočet pro léta 2014-2018 nepočítá. Lze provést pouze drobné udržovací práce k zajištění bezpečnosti této stavby.To nevylučuje využití případného dotačního titulu, ale pouze bez spoluúčasti města.

 

Dagmar Adámková – PERSPEKTIVA PRO BŘECLAV

2. Břeclavský zámek nemůže zůstat v tomto stavu, stranou zájmu města. Minimálně řešení statiky objektu je nutností. Na druhou stranu městská pokladna není tak bohatá, aby sama kryla potřebné finance na opravdovou revitalizaci zámku a následný provoz. Chceme hledat cesty ze zdrojů evropských fondů nebo sdružené finanční prostředky z evropských fondů a podnikatelského sektoru. Pramen finančních zdrojů pak do určité míry bude limitovat využití opravených prostor zámku.

Milan Vojta – ANO 2011

2. Chceme z něj udělat to, čím byl v minulosti – správní centrum našeho regionu. Břeclavský městský rozpočet kompletní rekonstrukci nedokáže ufinancovat, ANO však řídí ministerský rezort pro místní rozvoj, díky našemu napojení na něj tak může radnice pod naším vedením konečně získat potřebný objem dotačních prostředků na důkladnou rekonstrukci. Místo by zde měly najít služby spojené s cestovním ruchem, pohostinství a kultura, ale i stálá expozice Lednicko-valtického areálu. To vše se zapojením místních firem a občanů.

Richard Bartoš – ODS

2. Zámek jako takový je velký problém. Je to památkově chráněná budova, navíc hodně zchátralá. To omezuje možnost komerčně návratného využití. My bychom se chtěli soustředit hlavně na „podzámčí“, aby se využívalo nejen u příležitosti svátku sv. Václava, ale i v průběhu roku. Zde je však potřeba řešení, které by sahalo za horizont jednoho volebního období. Chtěli bychom proto zahájit diskuzi o možnosti vybudování víceúčelového amfiteátru, podobný zde koneckonců již v minulosti byl.

Radek Horký – STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ

2. Nedokáži teď hned na tuto otázku odpovědět, to budu moci až budu mít více informací, pokud budu zastupitel města. Ale vím co s ním nedělat. Zámek byl již v minulosti ukázkou, jak nehospodárně se nakládalo s penězi města, kdy byl označen za černou díru na peníze. Pokud by mně byla dána důvěra občanů a stal se zastupitelem, nikdy se nechci podílet na tom, aby se břeclavskému zámku zase říkalo Black & white.

Jan Baránek – STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR

2. a 3. Jednou z našich priorit je vytvoření plánu dalšího rozvoje města s přesahem alespoň dvou volebních období. Teprve tento plán ukáže, jak zmiňované areály mohou městu prospět. Není možné donekonečna nekoncepčně investovat prostředky, a pak se jen divit, že projekt nesplnil očekávání a není funkční. Stačí se podívat na nedávno realizovanou úpravu nábřeží za bývalým cukrovarem, kde se nabízí  otázka, jaký smysl má komplex chodníku, cyklostezky, množství laviček, dětského a dopravního hřiště v blízkosti průmyslového areálu, kde v dosahu chybí možnost zajít na WC, opláchnout si ruce, občerstvit se a v současné době není jasné, co v bezprostředním okolí vlastně vznikne.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Muzejní noc na Pohansku

25. 5. 2024 Přijďte s námi procestovat historii! Letošní muzejní noc se odehraje na zámečku …