Společenská kronika

· Blahopřání

ZDRAVÍ ŠTĚSTÍ BOŽSKOU VÍRU,
TAM UDRŽUJ SPRÁVNOU MÍRU
PO DOUŠKÁCH BER, NEPLÝTVEJ
DO 100 LET TI BUDE HEJ

prudíková

12.ÚNORA OSLAVILA 50. NAROZENINY PANÍ DANA PRUDÍKOVÁ Z VRBICE
VŠECHNO NEJLEPŠÍ TI PŘEJÍ HOLKY Z AGRY.