Jak se mění Břeclav – Školicí středisko Alcaplast

Dnešní zamyšlení bych rád věnoval budově školicího střediska, kterou vybudovala v nedávné době břeclavská společnost Alcaplast v rámci rozšíření svého areálu na Bratislavské ulici. Financování této akce byla provedeno za přispění dotace z fondů Evropské unie. 

Bratislavská ulice tvoří osu zástavby části města situované za železničním koridorem a patří do hlavního dopravního schématu města. Má nepravidelnou strukturu zastavění objekty různého účelu, převážně budovami obchodu a služeb, část zástavby je tvořena bytovými domy. Nejvýrazněji se do uličního prostoru projevuje výrobní a obchodní areál společnosti Gumotex.

Firma Alcaplast je do ulice situována trojicí objektů – školícím střediskem, moderní budovou odbytového skladu a velmi zdařilým koupelnovým studiem. Školicí středisko je první budovou areálu firmy, kterou vidíme při příjezdu z centra města, a vnímáme ji tak jako symbolickou „tvář“ společnosti. Zároveň tvoří jednu z dominant jižní strany uličního prostoru.

Základní tvar objektu je dán třípodlažním hranolem rozměrů 36 x 12 m s delší stranou do ulice a proskleným vstupem z parkovací plochy. Budova je obložena předsazenou fasádou z jemného síťovaného plechu, která zastiňuje vnitřní prostory jen velmi nevýrazně, zato do vnějšího prostoru přispívá k mimořádně působivému vzhledu objektu – dává klasické členění fasád se stěnami a okny do druhého, téměř skrytého plánu a potlačuje nepravidelně rozmístěné okenní otvory školicího střediska. Toto řešení fasády podtrhuje velmi zdařilou základní kompozici objektu. Jednoduchá hmota budovy je tvořena „čistým“ kvádrem obohaceným výrazným akcentem předsazeného horizontálního proskleného hranolu procházejícího přes fasádní „pavučinu“ na nároží horního podlaží. Vstupní uliční průčelí je asymetricky členěno motivem zapuštěné vertikální prosklené fasády na celou výšku objektu. Protiváhou nárožního hranolu je subtilní vnější únikové schodiště na dvorní straně objektu.

Obložení objektu je velmi nápaditým architektonickým motivem, který může působit netradičně, přispívá však k velmi soudobému a modernímu vzhledu budovy. Předsazení této „pavučinové“ fasády potlačuje ostré kontury hranolu budovy, křehce působí horní pás fasády s prosvítající oblohou a nárožní vzdušně působící oblouková hrana budovy. Společně s jemným rastrem kotvicích profilů a rámů síťovaných desek to dává objektu ušlechtilý až křehký vzhled.

Školicí středisko na nás dělá dojem, jakoby bylo celé skryté za záclonou a o to víc působivé je, že je nám do něj umožněno nahlédnout velkým vypouklým „okem“ proskleného nároží, zasazeného do výrazného černého rámu. Když jsem tuto budovu uviděl poprvé, měl jsem intenzivní pocit, že se v tomto unikátním okamžiku stavba realizovaná v našem městě dotkla vývoje soudobé architektury.

Budova působí z ulice velmi atraktivně, pokud však do ní vstoupíte, budete uhranuti kouzlem jejího vnitřního prostoru. Ve čtvercové hale na celou výšku budovy s galerií druhého a třetího podlaží a komunikačním prostorem výtahu a schodiště Vás ohromí svislá osa haly. Z kruhového pultu recepce v přízemí vyrůstá pavučina – z podlahy uprostřed recepce se zvedá nejprve velmi úzký, postupně se rozšiřující paprsek vzdušné síťoviny ve tvaru obráceného kužele, který končí širokým obloukem pod stropem. Tento oblouk je doplněn světelným prstencem a kruhovým světlíkem propouštějícím denní světlo. Dvoupodlažní galerie haly má působivý nerezový obklad se skleněným zábradlím bez jakékoliv konstrukce a vzdušný prosvětlený prostor slouží jako společná zóna budovy. Ta navazuje celoskleněnou stěnou na kancelář vedení firmy, která slouží jako jednací místnost bez jediného okna do fasády.
A na závěr jeden údaj, který vypadá jako těžko uvěřitelný. Objekt školicího střediska, který patří jednoznačně k tomu nejlepšímu, co vzniklo v Břeclavi za posledních 25 let, není novostavbou, ale rekonstrukcí původní budovy. Ta vznikl jako unifikovaný železobetonový skelet na modulu 6 x 6 metrů pro podnik Ovoce – zelenina ještě před rokem 1989…

Ing. arch. Jiří Zálešák
autorizovaný architekt České komory architektů
autorizovaný architekt pro obor územní plánování
www.azatelier.cz
www.arch.cz/zalesak

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

DEN DĚTÍ NEJEN S LETADLY

VELKÉ PAVLOVICE / Letiště Velké Pavlovice Sobota 25. května 2024, zahájení v 9.00 hodin (akce …