Muzejníci z Valtic slaví 20. výročí

Valtice – Muzejní spolek Valtice se chystá oslavit své 20. výročí, tedy dobu, kdy vstoupil do kulturního života Valtic.

Podnět k založení spolku zabývajícího se valtickou historií vznikl v roce 1990 na valtickém stavebním úřadě. Nejprve vznikl Spolek přátel historie Valtic. Cílem sdružení bylo propojit historii se současností. Spolek požádal 1. března 1994 o registraci již pod názvem Muzejní spolek Valtice. V září 1994 jsme uskutečnili ze shromážděných předmětů svou první výstavu ve třech propůjčených místnostech Zemědělského muzea. Aktivita muzejníků zaujala tehdejšího starostu pana Ladislava Rollinka natolik, že pro činnost spolku nabídl prostor v jedné z patrimonijních budov, kde je dnes TIC.

Zájem o historii města postupně přešel k touze a snaze obnovit i Městské muzeum, zrušené v budově valtické radnice v roce 1947. Podpora ze strany městského úřadu tady byla, ale na provozování městského muzea byly prostory v dnešním TIC přece jen nedostačující. V roce 1998 byly spolku přiděleny prostory v prvním patře budovy, kde je muzeum dodnes. Muzejní činnost se začala slibně rozvíjet.

Za dvacet let se vykonalo mnoho práce. Uspořádali jsme se přes 40 přednášek, 60 různých výstav (vánočních výstavy, fotovýstavy, výstavy pro VVT, výstavy u příležitosti různých výročí) a také několik koncertů. Z publikační činnosti můžeme jmenovat dvě knihy valtických pověstí a podíl na vydání knih Valtice a milosrdní bratři a Valtické hody. Také jsme vydali dva kalendáře a několik pohlednic. Součástí muzejní činnosti jsou i rozhovory s pamětníky, články ve Valtickém zpravodaji a fotografická dokumentační činnost. Když jeden ze starostů města nazval činnost spolku zlatou nitkou ve valtické kultuře, byla to pro nás ohromná pochvala a samozřejmě nový impuls k další činnosti.

Pro spolupráci jsme dokázali získat osobnosti jako je Bohumil Vurm, Přemysl Krejčiřík, Miroslav Geršic, Vladimír Znamenák, Jiří Kolčava, Emil Kordiovský, Martin Macek, Milada Rigasová, Petr Macháček, Vítězslav Koukal a mnozí další. Někteří naši zakládající členové dnes již nejsou mezi námi a proto mi dovolte, abych je připomenula. Především je to první předseda spolku Jaroslav Glončák, Milan Kynický a Jan Blažek.
Dnes již není jádro našeho kolektivu nejmladší, ale zatím neztrácíme motivaci dál pracovat, mít nové nápady. Samozřejmě, že by jsme těžce nesli, kdyby spolek neměl pokračování a proto také přijímáme nové členy. V současné době máme dva mladé nadějné mladíky – Daniela Lyčku a Tomáše Kollara, kteří se podílí aktivně na činnosti spolku.

Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Mezinárodní den muzeí 2024

BŘECLAV / Městské muzeum a galaerie 18. 05. 2024 Na 18. května připadá tradičně Mezinárodní …