Uprostřed předseda vinařů v Moravském Žižkově Stanislav Krejčí. Foto: Jaroslav Švach

Žižkovští vinaři spolupracují už 80 let

 MORAVSKÝ ŽIŽKOV (jč) – V říjnu 1934 byla v Moravském Žižkově založena Vinařská besídka, do které se přihlásilo 46 členů.

Předsedou spolku byl zvolen Josef Příborský, jednatelem Pavel Michalica, zapisovatelem Valdemar Straka. Vinařská besídka uspořádala v dubnu 1935 první veřejnou přednášku o pěstování a ošetřování révy vinné, na které přednášel místní rodák Emil Konečný. Také druhou přednášku provedl v lednu 1936 Emil Konečný, kdy přednášel o sklepním hospodářství. První ochutnávka a výstava vín byla pod protektorátem okresního hejtmana Dr. Emila Kadlece a Hospodářského spolku v Břeclavi v Moravském Žižkově uspořádána 26. ledna 1936. Sešlo se na ní 321 vzorků vín od místních i přespolních vinařů, z toho bylo 141 oceněno diplomem. Pokud nahlédneme do zachovaného katalogu výstavy, zjistíme, že valnou většinou vystavovaných vzorků tvořili směs bílá nebo červená, odrůdová vína se objevují jen ojediněle. Vinařská besídka se ujala správy obecní skleníkové mateční vinice, do které vysázela přes třicet tisíc sazenic podložek. Druhá výstava vín se roku 1938 konala opět v Riedlově hostinci. Vzorků od místních i přespolních vinařů se opět sešla celá řada, výstava vzbudila velký zájem a byla hojně navštívena. Vinařská besídka fungovala i za války, roku 1944 byl novým předsedou zvolen Jakub Ošonec. Ještě v roce 1948 si besídka na deset let pronajala obecní skleník, počátkem padesátých let ale její činnost ustává. V šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech pořádaly výstavy vín střídavě JZD, MNV, místní zahrádkáři a TJ Sokol.

Po listopadu 1989 přebírá pořádání výstav vín Sdružení vinařů při místním svazu zahrádkářů. V roce 2003 bylo z iniciativy místních vinařů založeno sdružení Žižkovští vinaři, které bylo 30. ledna registrováno jako dobrovolná organizace občanů, jejichž zájmem je osvětová činnost v oblasti vinařství a vinohradnictví, pořádání výstav vín a dalších akcí spojených s vinařstvím a vinohradnictvím. Sešlo se 21 zakládajících členů spolku, předsedou byl zvolen Stanislav Krejčí, místopředsedou Ludvík Maděřič.  Žižkovští vinaři od té doby každoročně pořádají kolem svátku sv. Josefa místní výstavu vín zvanou Svatojosefský košt. Schází se na něm kolem šesti set vzorků vín, nejvíce z nich dodají místní vinaři, druhou nejzastoupenější obcí bývají sousední Velké Bílovice.  Od roku 2010 se kromě šampiona výstavy v kategorii bílých a červených uděluje také Cena starosty Moravského Žižkova pro nejlépe hodnocené víno místního vinaře. Ocenění získává i nejlepší kolekce vín od jednoho vinaře a od roku 2013 se vyhlašuje i šampion v kategorii v poslední době populárních růžových vín. Valná většina vzorků jsou odrůdová vína s přívlastkem „pozdní sběr“ nebo „výběr z hroznů“.  Ochutnávku účastníkům koštu pravidelně zpříjemňuje cimbálová muzika, výstavu doprovází též bohatá tombola a výstava vinohradnické techniky.

Roku 2004 se místní vinaři rozhodli obnovit tradici zarážení hory. Tradičním termínem této události je poslední srpnová sobota nebo první zářijová sobota. Podstatou této dávné tradice vycházející z horenského práva je omezit vstup do vinohradů s dozrávajícími hrozny až do termínu vyhlášení vinobraní. Hora se nejprve zarazí přímo u vinohradů v lokalitě U lípy a následně je za přihlížení diváků vztyčena také v Agrární u sklepů. Zde je přečteno horenské právo a potom vinaři zazpívají několik písniček vztahujících se k dozrávajícímu vínu. Následuje beseda u cimbálu, kde se zpívá a hraje do pozdních večerních hodin.

Roku 2004 spolek také spolupořádal putovní oblastní výstavu vín starších ročníků. Přihlášeno bylo 375 vzorků, jako nejlepší kolekce archivních vín Regionu Podluží byla vybrána kolekce od místního vinaře Antonína Růžičky. Součástí akce byla i velmi zajímavá výstava keramiky a historických krojů pana Jaroslava Buzrly. Roku 2008 byla v areálu Agrární posvěcena socha sv. Urbana. V sobotu 21. listopadu 2009 pak u ní byla slavnostně otevřena nová Žižkovská vinařská stezka, která vznikla z iniciativy sdružení Žižkovští vinaři za podpory obce, Nadace Partnerství v rámci programu Greenways a Vinařského fondu ČR. Asi dva kilometry dlouhý okruh vede mezi vinohrady a vinnými sklepy, tak i okolo nejdůležitějších pamětihodností obce.

(Převzato z připravované knihy 222 let obce Moravský Žižkov)

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Cyklistická sezóna je v plném proudu

BŘECLAVSKO: Policisté se v Lednici zaměřili na cyklisty.  Cyklistická sezóna je v plném proudu a na …