Očima čtenářů

Nečekaný dárek k povstání aneb babička pojede do Brezové

Jihomoravské odbojářské organizace žijí přípravami na slavné 70. výročí Slovenského národního povstání. Přímo v moravské metropoli připravuje Městský výbor ČSBS slavnostní shromáždění k SNP v prostorách klubu Univerzity obrany v Brně, které se uskutečnilo v předvečer tohoto výročí – 28. srpna. Československá obec legionářská a dalších dvacet vlasteneckých organizací působících v krajském městě Brně, pořádají pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, rektora Univerzity obrany a dalších představitelů regionu a města shromáždění, které se uskuteční v pátek 29. srpna na náměstí SNP …

Číst více »

Tak nám zabili Ferdinanda!

Zněla v posledních dnech zpráva ve všech médiích. Ve Staré Břeclavi je však hlavní zpráva posledních dnů „Tak nám zrušili kontejner!“ Odůvodněním je velký nepořádek kolem kontejneru, zaplněného odpadem, který do něj nepatří. Tomu bychom rozuměli. Ale proč my občané, bydlící v těchto čtvrtích, kde byly kontejnery zrušeny, máme doplácet na to, že do kontejneru vozí odpad podnikatelé, občané cizích států (Slováci, Rakušané) jak to odůvodňuje břeclavská radnice!? Platíme poctivě za odvoz odpadu tak, jak lidé z částí města, kde …

Číst více »

Místo pro vysvědčení jeli studenti břeclavského gymnázia do Paříže a Londýna

V posledním červnovém týdnu se skupina více než 40 studentů a pedagogů Gymnázia Břeclav zúčastnila studijního a vzdělávacího zájezdu do Paříže a Londýna. Tento sedmidenní výlet umožnil studentům nejen shlédnout architektonické skvosty pařížské a londýnské architektury, ale také dozvědět se něco o historii těchto zemí. Významným přínosem byla možnost vyzkoušet si jazykové dovednosti v přirozeném prostředí. Velkou devizou byl také pobyt v hostitelských rodinách v Londýně. První den byl věnován pěší procházce krásami Paříže: Trocadéro, Invalidovna, L atinská čtvrt se …

Číst více »

Noc kostelů oslavila Církev adventistů sedmého dne hudbou

BŘECLAV (čap) – Noc kostelů není pouze o nahlížení do kostela, ale je i pozváním všech lidí ke společnému setkání a k objevování krásy historických křesťanských skvostů. Mnoho kostelů vznikalo v dávných dobách, ale jejich poselství přetrvalo věky a žije dodnes. Noc kostelů je příležitostí, podělit se o svou víru a život obohacený duchovním rozměrem, a svoje osobní obdarování a dovednosti. Proto se k této celostátní akci každoročně rádi připojují i v kostele Církve adventistů sedmého dne v Břeclavi. Již …

Číst více »

Polemika – Pohled na architekturu města z druhé strany

Libor Stránský – Nevím na čí objednávku, nebo z jakého jiného důvodu autor článku „Nástavba obchodního objektu“ Ing. arch. Jiří Zálešák, autorizovaný architekt České komory architektů (dále jen Autor) opětovně kritizuje můj objekt. Pokud chtěl před lety týdeník Sedmička a nyní i Týdeník Břeclavsko napsat článek o architektuře v Břeclavi, měli si objednat vyjádření nestranného architekta a ne architekta, který zde postavil objekt a vedlejší pak opětovně účelově kritizuje. Já se domnívám, že jestliže chtěl týdeník Břeclavsko něco takového uveřejnit, …

Číst více »

Nástavba obchodního objektu

Milí občané a návštěvníci města Břeclav, dnes bych rád obrátit vaši pozornost k břeclavské Jungmannově ulici. Tato ulice navazuje na hlavní městskou osu v exponované poloze na rohu hlavního městského parku na Sadech 28. října, na nároží gymnázia a nákupního centra. V sedmdesátých letech minulého století zde došlo na dnešní ulici Jana Palacha k rozsáhlým demolicím a bloková zástavba byla nahrazena panelovými bytovými domy a skeletovými obchodními objekty. Jungmannova ulice tak byla zejména svou východní frontou vtažena do tohoto otevřeného …

Číst více »

Smutná procházka kolem Apolla

Přišlo jaro a s ním i pěkné počasí, a tak jsme se s přáteli – důchodci vydali na vycházku k rybníku Apollo. Když jsme vyšli od autobusu směrem k Apolonovu chrámu, první, na co jsme narazili, byly polorozpadlé bývalé převlékárny či záchody (dnes už to poznat není), rezavý rozbitý stánek, tráva dlouhou dobu neposečená a v ní spousta použitých papírů. K Apollonovu chrámu jsou turisté lákáni jako k jedné z památek Lednicko-valtického areálu. Dá se z něj pěkně rozhlédnout, zvlášť …

Číst více »

Sladká odměna za vystoupení

Cimbálová muzika Koňárci

Číst více »

Městský úřad Břeclav – zateplení objektu

V dnešním článku bych se rád zamyslel nad  rekonstrukcí fasád a střechy budovy městského úřadu Břeclav. Ta před nedávnem vzbudila velkou pozornost a rozporuplné reakce včetně ohlasu v médiích. Reakcím veřejnosti se nelze divit vzhledem k tomu, že budova je dominantním objektem hlavního  městského náměstí T. G. Masaryka. Sídlí v ní vedení města a také úřad město spravující. Břeclav si tedy symbolicky vytvořila vlastní vizitku, kterou vystavila zejména do prostoru náměstí. Budova městského úřadu je velmi rozlehlým objektem. Zasahuje do …

Číst více »