Nástavba obchodního objektu

Milí občané a návštěvníci města Břeclav, dnes bych rád obrátit vaši pozornost k břeclavské Jungmannově ulici. Tato ulice navazuje na hlavní městskou osu v exponované poloze na rohu hlavního městského parku na Sadech 28. října, na nároží gymnázia a nákupního centra.

V sedmdesátých letech minulého století zde došlo na dnešní ulici Jana Palacha k rozsáhlým demolicím a bloková zástavba byla nahrazena panelovými bytovými domy a skeletovými obchodními objekty. Jungmannova ulice tak byla zejména svou východní frontou vtažena do tohoto otevřeného prostoru. A právě zde vznikla před několika lety nástavba obchodního objektu mezi bývalou budovou firmy Telefonica O2 a nárožním objektem s lékárnou u Sadů 28.října.

Nástavba byla provedena jako součást jednopodlažního obchodního objektu s plochou střechou, byla posazena na jeho jednu čtvrtinu v úrovni druhého podlaží. Má sedlovou střechu výrazně podélného tvaru orientovanou štítem příčně do ulice. A to je něco, co je našemu městu naprosto cizí, vzhledem k tradici řadové zástavby se sedlovými střechami orientovanými ve směru ulice.

Celkový vzhled nástavby dojem z nešťastného situování střechy nijak nevylepšuje. Okenní otvory obou podélných průčelí jsou různých velikostí a tvarů s chaoticky skákající výškou parapetů a „vrcholný prvek architektury“ tvoří dvoukřídlové prosklené dveře. Výrazná žluť na fasádách, která nástavbu „vnucuje“ svému okolí, dala tomuto stavebnímu počinu skutečně výrazný akcent…

Na Jungmannově ulici tak k několika objektům s plochými střechami a k obří nevzhledné budově s mansardovou střechou přibyla stavba připomínající spíše vesnickou stodolu. „Stojí“ na výrazně menší části ploché střechy obchodního objektu a přispívá k velmi chaotickému dojmu z této ulice.
Estetická hodnota staveb se dá obtížně hodnotit, pokud však je budova v souladu se svým okolím a zlepší jeho vzhled, lze to poznat. V tomto případě mám dojem, že je tomu právě naopak. Jsem dokonce přesvědčen, že zde došlo i k porušení zákonné normy – vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, která ve svém §4 říká: „stavba v území musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí“. Vyhláška byla nahrazena jinou zákonnou normou, ale tento její požadavek je stále platný.
Znehodnocuje-li se tvář města v centru a na hlavních třídách podobnými stavbami, nemohu se zbavit pocitu provinciálnosti a nedostatku vkusu. A stále znovu se mi vrací myšlenka, zda se při rozhodování o výstavbě nemělo udělat více pro udržení nebo zlepšení vzhledu centra města.
Zároveň platí, že nejdůležitější osobou, která má vliv na úroveň staveb, není architekt nebo projektant, ale investor. Ten si vlastně staví svou vizitku a vystaví-li ji do veřejného prostoru, je její kvalita o to důležitější. Bohužel si stále většina investorů myslí, že je jen a jen jejich volbou, co do veřejného prostoru umístí.

Tato stavba byla zařazena mezi několik negativně hodnocených staveb, o nichž se mnou uveřejnil rozhovor tehdejší týdeník Sedmička v době provádění nástavby (společně s hodnocením staveb v Hodoníně místní architektkou). Mám však za to, že se tato realizace svou formou a svým umístěním dosahuje dna estetické úrovně a že bude vhodné ji připomenout i v rámci této série článků na stránkách Týdeníku Břeclavsko.
Rád bych uvedl, že výhrady k této stavbě nejsou namířeny proti jednoduchým tvarům, proti sedlové střeše ba ani proti výrazné barvě fasády. Jsou namířeny proti umístění takové nástavby do centrálního prostoru města v naprostém rozporu s jeho kontextem. Stavby tohoto druhu jsou doma ve venkovském prostředí, ne v centrech měst.

Ing. arch. Jiří Zálešák
autorizovaný architekt
České komory architektů
www.azatelier.cz
www.arch.cz/zalesak

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Břeclavská diskuzní štafeta s Lenkou Zlámalovou

BŘECLAV / Městská knihovna Břeclav pátek 24.9.2021 / 17:00  V Malém sále se uskuteční odložená …