Končící starosta města MUDr.Oldřich Ryšavý

Financování přestupního terminálu? V břeclavském ANO jsou buď hlupáci nebo lháři, řekl starosta.

Břeclav – Včerejší tisková konference se stávajícím vedením města, která byla pravděpodobně jejich poslední v této sestavě,  se věnovala mimo jiné i hospodaření města za uplynulé čtyři roky.

Jak uvedl starosta města MUDr. Oldřich Ryšavý, všechny rozpočty v letech 2011 až 2014 byly přebytkové a výroky auditora bez výhrad. „Plánovaný rozpočet na letošní rok sice počítá se schodkem 44 mil. korun, ale my dnes už víme, že se bude blížit nule. Proč? Protože dobře soutěžíme výběrová řízení. Když se rozpočet sestavuje, dávají se do něho tabulkové ceny, vysoutěžené ceny jsou někde jinde, nižší.“ Jak dále uvedl: “Minimálně dva až tři roky se město pohybovalo v období, když ne krize, tak stagnace. Teprve nyní se příjmy dostávají na úroveň roku 2008 . Rozpočtu města prospělo nové rozpočtové určení daní, pomohlo, ale je také pravda, že se chováme jako řádní hospodáři.“ pochválil se.

Z materiálů, které nám vedení předložilo, je vidět , že výsledek hospodaření za roky 2011-2014 bude celkově kladný ve výši 52 mil.korun. Realizované investiční akce v uplynulém volebním období dosáhly výše skoro 200 milionů korun.

K realizovaným investičním akcím v uplynulém volebním období starosta dodal: „ Tato radnice si nevzala ani jednu korunu úvěru, i když se objevovaly názory, že jsme si vzali 100 milionů korun. Nechali jsme si sice schválit záměr přijetí úvěru v maximální výši 100 mil. Mysleli jsme si, že se dostaneme do problémů s běžným účtem města, ale nakonec se ukázalo, že jsme schopni manévrovat s průběžně přicházejícími příjmy  a všechny věci hradit.  Naopak, město Břeclav má jeden z nejmenších dluhů na obyvatele, 582 korun na obyvatele. Příští rok by naši nástupci mohli splatit posledních 14 milionů úvěru.“

Řeč došla i na nový přestupní terminál IDS, který minulý týden začal fungovat, a který je v současném předvolebním období terčem kritiky. Starosta ve věci financování projektu řekl: „Vybudování společného přestupního terminálu stálo 59 mil.korun, když se podíváte do předvolebních materiálů břeclavského ANO, hovoří se tam, že jsme utratili víc jak 100 mil korun, a že jsme si na to půjčili peníze ….. ANO se hluboce mýlí a tuto věc si neověřili, pak jsou hlupáci, anebo to dobře vědí a pak jsou lháři, a kdo lže ten krade. Nevím jestli takoví lidé můžou řídit toto město.“

Místostarosta ing.Parolek k tomu pak dodal: „Jsou tady fámy, že stavba je předražená a stála podstatně víc než se uvádí. Vysoutěžila se za 55 milionů a realizovala se za 59milionů, což je navýšení prací asi 10procent. To, co se v médiích objevuje, především ze strany ANO, jak jsme vykupovali budovu , kterou jsme bourali, ta byla vystěhovaná za minulého vedení, aniž si minulé vedení ošetřilo s ČD, že bude převedena na město. Ale budova není součástí stavby terminálu, nejsou to náklady stavby. Jestli bychom uvažovali tímto způsobem, tak jak to zaznělo v médiích, každý příměr samozřejmě kulhá, tak bych musel do prováděných úprav pod zámkem za dva miliony v tom případě započítat, že pozemky se vykupovaly za 17 milionů, boural se kemp za 4 miliony a stavby v něm za 7 milionů, takže tato stavba by byla, z tohoto pohledu, na 30 milionech.“  Pamětníci si možná vzpomenou na firmu Qinn invest a podivnou situaci kolem výkupu těchto pozemků v letech 2008-09.

 

 

 

O nás PhDr. Milan Blažek

Profilový obrázek
blazek@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Stalo se v uplynulých dnech

BŘECLAV (11.7.2024) – Jeden z asistentů prevence kriminality si při večerní kontrole centra všiml muže, …