Zleva spoluautoři knihy Československo 1918-1939 Jan Štolfa, Jan Klim, Zdeněk Filípek a kmotr knihy herec Igor Bareš. Foto: Milan Blažek

Filatelisté získali cennou publikaci

PRAHA  – Od čtvrtka do soboty se v Praze na výstavišti Expo v Letňanech konalo největší setkání sběratelů ve střední a východní Evropě Sběratel 2014, kde měli možnost návštěvníci nakoupit známky, mince, pohlednice, minerály, staré reklamy a další sběratelský materiál od 260 vystavovatelů z 35 zemí z celého světa.

V rámci veletrhu se také uskutečnilo několik „křtů“, mimo jiné křest knihy určené všem sběratelům poštovních známek Československo 1918-1939, kterou vydal Merkur Revue Brno, tisk provedla firma EUROPRINTY a jejímž spoluautorem je vedle Jana Klima a Jana Štolfy i Zdeněk Filípek z Břeclavi, pro něhož jsou poštovní známky nejen profesionálním studijním materiálem, ale i velkým koníčkem.

Křest proběhl za velkého zájmu filatelistické veřejnosti a kmotrem knihy se stal (ne náhodou) herec Igor Bareš. Je také sběratelem a jak nám řekl, sbírá staré řády a vyznamenání.

Spoluautor knihy, Zdeněk Filípek, nám knihu představil: „Po dvanácti letech vychází nový katalog československých známek, přesněji řečeno jeho první část, která je zaměřena na předběžné rakouské a uherské vydání známek, které u nás platily ještě po roce 1918 a vydání známek „Hradčan“. Práce a příprava na něm nám trvala asi tři roky, druhý díl katalogu by měl vyjít na jaře příštího roku a poslední třetí díl pak v září 2015. „Novinkou je podrobné ocenění známek krajových, rohových a známek s počitadly a deskovými značkami. Další novinkou je ocenění celistvostí v jednotlivých tarifních obdobích. A sběratele bych ještě chtěl upozornit na kapitolu zkusmých tisků, které jsou zde vyobrazeny, popsány a oceněny tak, aby bylo vidět jak který daný tisk vypadá,“ uvedl Zdeněk Filípek, který je autorem části věnované plebiscitnímu vydání SO 1920 emise „Hradčany“, ve kterém najdou specialisté mnoho nových informací a zajímavostí, které použijí ke zkvalitnění svých sbírek.

O nás PhDr. Milan Blažek

Profilový obrázek
blazek@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Ujíždět policistům se nevyplácí

Hned dva jezdci na motocyklu se minulý týden snažili vyhnout kontrole.  Policisty z oddělení hlídkové služby …