Yachtclub Dyje je oblíbeným místem jachtařů z celé ČR – rozhovor s předsedou Yachclubu Dyje Jiřím Krabičkou.

PAVLOV – Yachtclub Dyje Břeclav byl založen několika břeclavskými vodáky a jachtaři již v 70. létech se záměrem provozovat jachting na budovaných Novomlýnských nádržích.

První jachtařské středisko vzniklo v osmdesátých letech u obce Pasohlávky na první novomlýnské nádrži. Před napuštěním třetí, největší nádrže v roce 1989 se rozhodla část členů opustit středisko a kotviště u Pasohlávek a začala budovat tzv. „na suchu“ středisko a kotviště nové, na státem přiděleném pozemku pod obcí Pavlov. A tak vznikl nový subjekt s novým názvem – Yachtclub Dyje Břeclav (dále YC). Předsedou tohoto klubu je již od začátku břeclavský zvěrolékař Jiří Krabička.

Starousedlíci si pamatují, že na místě YC bývala skládka firmy Ingstav. Vy jste tuto lokalitu změnili v pěkné rekreační středisko s kempem a sociálním zázemím. Jak je to nyní s pozemky na kterých provozujete Yachtclub?
V současné době se naše zařízení rozkládá z větší části na státních pozemcích, které máme pronajaty zhruba na 25 let, na pozemcích lesů ČR a na soukromých pozemcích našich členů. Život nám i dalším vlastníkům pozemků komplikuje ministerstvo životního prostředí, které si tu prosazuje nějaký biokoridor až k sypané hrázi směrem na Milovice, což je podle nás naprostý nesmysl, poněvadž kdybychom my a další vlastníci to pobřeží neudržovali a nezamezili dalšímu rozšiřováni nádrže (průměrně o metr ročně), už by neměli kde biokoridor dělat. Zatím víme, že se tam nesmí stavět pevné stavby a uvidíme, co si ještě vymyslí.

Jaká je náplň vašeho klubu?
Novomlýnská nádrž se svou rozlohou a větrnými podmínkami stala oblíbeným místem tréninku, závodění a rekreace mnoha jachtařů z celé ČR. Pořádáme každoročně 8-10 závodů Českého poháru i mistrovství ČR pro téměř všechny lodní třídy, které jsou v ČR zastoupeny. Členové YC Dyje vlastní většinou kajutové plachetnice různých typů, které si v minulosti převážně sami ve volném čase postavili. Převažují lodě Cap Corse, Corsair, Zeton a Sportina. I pro tyto tzv. netřídové lodě pořádáme každoročně tři závody, ty jsou však pro komplikace s dopravou těchto lodí obsazovány převážně našimi závodníky.
V uplynulých letech, v době sporů s ekologickými aktivisty o výšku hladiny dvou propojených nádrží (Věstonické a Novomlýnské, původně byla 170,35 metrů nad mořem), úroveň vodní hladiny často kolísala. V současné době je stanovena výše hladiny na kótě 170 metrů nad mořem, která by se již směrem dolů neměla měnit a tak ohrožovat bezpečnost lodí, plavby a v neposlední řadě i kvalitu vody. Ve spolupráci s hotelem Pavlof se zde dějí ještě další aktivity, například Pálavský festival dračích lodí, Běh okolo Pálavy a podobně. Sportovní akce bývají často propojovány i s akcemi kulturními.

Říkáte, že je zde problém s budováním pevných staveb. Co se vám tu podařilo zbudovat pro členy a návštěvníky YC?
YC Dyje poskytuje ve svém středisku služby v rozsahu povoleném pro veřejná tábořiště.
Členové klubu i návštěvníci vysoce hodnotí péči o čistotu, pravidelný úklid a celkový dojem z téměř parkové úpravy areálu. Bohužel nám nebyla ani v minulosti umožněna výstavba pevných objektů z důvodu dlouhodobé stavební uzávěry, což bylo řešeno v minulosti provizorními stavbami infrastruktury. V roce 2005 byl od obce Pavlov za nemalý peníz pronajat zbytek poloostrova, který byl zkultivován, oset trávou, oplocen a dán k dispozici zájemcům o nový sport, kitesurfing, ale k dispozici je i pro windsurfing a v případě pořádání závodů bude sloužit pro kempování závodníků. V poslední době jsme zbudovali sociální zařízení, objekt vodní záchranné služby, transformátor, který je potřebný pro rozvody elektřiny, a další drobnosti.

Co máte ještě v plánu?
Máme již vypracován projekt na rozvody kanalizace, kterou chceme napojit do obecní kanalizace. Pak je v plánu druhá etapa rozšíření objektu vodní záchranné služby. Vše záleží na tom, jak se nám podaří sehnat finanční prostředky.

10b

O nás Jaroslav Švach

Jaroslav Švach
tel.: 606 727 242 e-mail: svach@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Mezinárodní den muzeí 2024

BŘECLAV / Městské muzeum a galaerie 18. 05. 2024 Na 18. května připadá tradičně Mezinárodní …