SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ PARTNERSKÝCH MĚST. Zleva starostka Velkých Bílovic Marie Vlková, Zdeňka Řeháčková z občanského sdružení Chaco Checo, starosta argentinského města Sáenz Peňa Gerardo Cipolini a starosta slovenských Šenkvic Peter Fitz. Foto: Jaroslav Švach

Spolupráce s Argentinci pokračuje

VELKÉ BÍLOVICE – U příležitosti pátého výročí podepsání spolupráce mezi městy Sáenz Peňa a Velkými Bílovicemi se uskutečnilo v pátek 16. května slavnostní setkání představitelů těchto partnerských měst starosty Gerardo Cipoliny a starostky Marie Vlkové.

Setkání, které mělo být původně v místním parku, se pro špatné počasí uskutečnilo na velkobílovické radnici za účasti zástupců Jihomoravského kraje, občanského sdružení Chaco Checo, slovenské družební obce Šenkvice, krojované chasy, dětského pěveckého sboru, dechové hudby Bílovčanka a velkobílovických zastupitelů a občanů.
Jak připomněla starostka Marie Vlková, rodáci z Velkých Bílovic odešli do Argentiny ve 20. letech minulého století v době hospodářské krize za prací a udržovali pravidelné styky s Velkými Bílovicemi až do února 1948. Pak byly styky násilně přerušeny a obnovily se až po roce 1989. 1. října 2009 byla podepsána oficiální spolupráce v oblasti kultury, školství, ekonomické spolupráce a vzájemné propagaci mezi městy Sáenz Peňa z provincee Chaco a Velkými Bílovicemi. Od té doby se uskutečnilo několik projektů ve spolupráci s ministerstvem zahraničí, naší ambasádou v Argentině a občanským sdružením Chaco Checo. Do Argentiny bylo zasláno 13 kompletních velkobílovských krojů, zajištěni učitelé českého jazyka, lektorů výuky lidových tanců, uskutečnila se návštěva starostky Marie Vlkové a předsedkyně občanského sdružení Zdeňky Řeháčkové v Argentině a další. Starosta Gerardo Cipolini informoval zúčastněné shromáždění, že jejich město Sáenz Peňa vzniklo před 102 lety a již rok poté tam byly Čechoslováci (Šašvata – velkobilovický rodák), kteří začali pěstovat bavlnu a zasloužili se tak o rozvoj města a celé provincie Chaco. Nyní je v Sáenz Peňa krajanský spolek Union Checoeslovaca, který sdružuje na 400 potomků československých občanů. Na závěr slavnosti byly zasazeny tři stromy, které mají připomínat páteční slavnostní setkání tří družebních partnerů z argentinského Sáenz Peňa, slovenských Šenkvic a Velkých Bílovic. Ke kořenům těchto stromů byla namíchána půda ze všech tří družebních míst.

O nás Jaroslav Švach

Jaroslav Švach
tel.: 606 727 242 e-mail: svach@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Ujíždět policistům se nevyplácí

Hned dva jezdci na motocyklu se minulý týden snažili vyhnout kontrole.  Policisty z oddělení hlídkové služby …