Na benefičním koncertu pro Krtka vystoupily i děti z folklorního kroužku při MŠ V. Bílovice. Foto: Jaroslav Švach

I ve Velkých Bílovicích Krtek pomáhal

VELKÉ BÍLOVICE – V pátek 30. května se uskutečnil v kulturním domě ve Velkých Bílovicích Koncert pro Krtka – již čtvrtý v pořadí.

Letos se v charitativním programu prezentovala populární zpěvačka Ilona Czáková, cimbálová muzika Vojara, Robert Jícha, pěvecký sbor Sluníčka, děti ze ZUŠ a MŠ Velké Bílovice a za doprovodu pana Balouna zazpívaly Jana Snovická a Eva Grofová. Celou akci moderoval Petr Holík. Velkobílovický benefiční koncert přispěl nadačnímu fondu Krtek částkou179.496 Kč.

Nadační fond dětské onkologie Krtek podporuje od roku 1999 práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a je její neoddělitelnou součástí. Hlavní prioritou je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími  následky. Zajišťuje dovybavení pracovišť kliniky dětské onkologie, přispívá na výzkum, vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu. Průběžně, podle aktuálních potřeb, vytváří projekty zaměřené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dětem, i dětem, které již aktivní léčbu ukončily a vyrovnávají se s jejími následky. Jde o ojedinělý projekt, který se týká dětí v terminálním stádiu onkologického onemocnění. Cílem projektu je vytvoření a vybavení multidisciplinárního týmu, jehož členové v kteroukoli denní i noční dobu na výzvu rodiče navštíví nemocné dítě, zhodnotí jeho stav a podniknou nezbytné kroky k vyřešení problémů. Jde především o tišení bolesti, psychosociální podporu a zapůjčení léčebných pomůcek a podpůrných přístrojů.  Ze sponzorských darů jsou hrazeny přístroje, pomůcky i zdravotnický materiál. Ročně se tato péče týká asi 20 dětí v terminálním stádiu onemocnění. Tým vyjíždí k rodinám v dosahu až 150 km od kliniky dětské onkologie.

O nás Jaroslav Švach

Jaroslav Švach
tel.: 606 727 242 e-mail: svach@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Dětské hody 2024

PODIVÍN / Hodový plac 25. 5. 2024 15:00 – 19:00 Voděnka Podivín ve spolupráci s …