V LADNÉ ZNOVU VYSVĚTILI KOSTEL. Opravený kostel v Ladné přijel vysvětit biskup Vojtěch Cikrle, kterého přivítala ladenská krojovaná chasa. Foto: Jaroslav Švach

Biskup Cikrle vyvětil kostel v Ladné

LADNÁ – Neděle 9. listopadu byla pro ladenské farníky velkým svátkem, protože k nim zavítal Vojtěch Cikrle – třináctý biskup brněnský. Biskup Cikrle provedl slavnostní znovuvysvěcení kostela svatého Archanděla Michaela při příležitosti stého výročí postavení kostela.

V roce 1910 byla uzavřena dohoda mezi knížetem Janem z Lichtensteina a občany z Lanštorfa o postavení kostelíka se vším příslušenstvím za pronájem lanštorfské honitby na 12 let.  24. září 1911 byl položen základní kámen a v roce 1914 byla stavba kostela dokončena. Posvěcení a tzv. benedikci kostela provedl 13. října 1914 František Špička, farář z Podivína. Jak šla léta, kostel se postupně modernizoval. V posledních deseti letech došlo ke generální opravě kostela. Byla provedena oprava střechy, charakteristická  zeleně glazovaná krytina byla nahrazena keramickou pálenou krytinou a glazované tvarovky byly restaurovány. Následovala oprava fasády kostela. Celkové náklady na opravu činily 457.000 korun, Jihomoravský kraj poskytl dotaci ve výši 90.000 korun, dalšími 100.000 korunami přispěla obec Ladná a největší podíl finančních prostředků vybrali mezi sebou farníci, a to 267.000 korun, včetně darů od sponzorů. Díky dobrovolné práci, finančním darům ladenských občanů a fondu kostelních zpěvaček se podařilo opravit nejvyšší části věže kostela, části bočního kostelního traktu a hodin. Nezbytné generální opravy se dočkaly také varhany.

Proto byl po těchto zásadních opravách kostel v rámci slavnostní mše znovu vysvěcen. Slavnostní mši zahájil podivínsko-ladenský duchovní správce Slavomír Bedřich, který přivítal biskupa a plný kostel věřících. Celou mši se svými pomocníky celebroval biskup Cikrle, včetně posvěcení, pomazání a dalších předepsaných úkonů.

O nás Jaroslav Švach

Jaroslav Švach
tel.: 606 727 242 e-mail: svach@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Parýžfest / Verona, Jakub Děkan, Ready Kirken,…

HLOHOVEC / areál kulturního domu a okolí – Dolní konec 29 sobota 25. 5. 2024 …