Štíky archivu: nemocnice

Kraj projevil zájem o nemocnici. Zatím jen v novinách

Hustopeče – Překvapivé články, týkající se Městské nemocnice Hustopeče, přinesla čtvrteční a páteční MF Dnes. Hejtman Michal Hašek v nich projevil zájem o převzetí zařízení pod Jihomoravský kraj a záměr zúčastnit se výběrové řízení na provozovatele. Podle starosty Hustopečí Luboše Kuchynky, zveřejnění v tisku nepředcházela žádná jednání s vedením města Hustopeče, proto není možné ze strany města poskytnout veřejnosti žádné přesnější informace. Ve čtvrtek se záležitostí zabývala dokonce i Rada Jihomoravského kraje, rovněž bez předchozí konzultace se zřizovatelem. „Nelze k tomu prozatím konstatovat …

Číst více »

Městská nemocnice, p.o. se mění na Nemocnici Hustopeče, a.s.

Hustopeče – Na XXI. zasedání Zastupitelstva města Hustopeče byla za přítomnosti notáře schválena Zakladatelská listina o založení akciové společnosti Nemocnice Hustopeče, která nahradí stávající příspěvkovou organizaci Městská nemocnice.      Úkolem zastupitelů bylo rovněž přijmout znění Stanov, kterými se společnost bude řídit. Shrnu ty nejdůležitější informace. Základní kapitál bude rozdělen na 10 akcií – každá bude mít hodnotu 200 000,- Kč. Jediným majitelem bude město Hustopeče. Převod akcií na jiného majitele by byl možný jedině se souhlasem dozorčí rady, představenstva i …

Číst více »

Nemocnice získala nové vybavení za miliony

BŘECLAV  – V průběhu března došlo díky dotačním prostředkům k ukončení nákupu vybavení pro tzv. iktové centrum. Moderní vybavení přispěje ke zkvalitnění péče o pacienty v závažných stavech vyžadujících intenzivní péči a umožní také jejich následnou rehabilitaci. Nemocnice Břeclav byla rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR zařazena do celorepublikové sítě iktových center. Dotace je určena k řízené modernizaci a obnově přístrojového vybavení a dalších zdravotnických prostředků pro péči o pacienty s neurologickými diagnózami kategorie iktus, tj. poruch mozkové tkáně různých příčin – …

Číst více »