il.foto

Městská nemocnice, p.o. se mění na Nemocnici Hustopeče, a.s.

Hustopeče – Na XXI. zasedání Zastupitelstva města Hustopeče byla za přítomnosti notáře schválena Zakladatelská listina o založení akciové společnosti Nemocnice Hustopeče, která nahradí stávající příspěvkovou organizaci Městská nemocnice.     

Úkolem zastupitelů bylo rovněž přijmout znění Stanov, kterými se společnost bude řídit. Shrnu ty nejdůležitější informace.

Základní kapitál bude rozdělen na 10 akcií – každá bude mít hodnotu 200 000,- Kč. Jediným majitelem bude město Hustopeče. Převod akcií na jiného majitele by byl možný jedině se souhlasem dozorčí rady, představenstva i valné hromady, tedy všech orgánů společnosti.

Valná hromada. Její funkci vykovává rada obce. To vyplývá ze zákona o obcích, který nepřipouští, aby mohlo rozhodovat např. zastupitelstvo. Valná hromada bude usnášeníschopná, když se sejde 5 ze 7 radních a platnost rozhodnutí nastane, když budou souhlasit nejméně 4 z nich.

Dozorčí rada i představenstvo budou mít po třech členech, které volí a odvolává valná hromada. Sejdou se nejméně čtyřikrát ročně dozorčí rada a šestkrát představenstvo.

Změny ve stanovách jistě nastanou příchodem strategického partnera, který vzejde z výběrového řízení. Připraveny jsou podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku pro provozování nemocnice. Město trvá na zachování poskytování zdravotní péče minimálně ve stávajícím rozsahu.

Podle harmonogramu, který máme k dispozici, bude do konce dubna oceněn movitý majetek nemocnice, bude vyhlášena veřejná soutěž (55 dnů lhůta pro podání nabídek).

 

Hana Potměšilová   www.nestranehustopeče.cz

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Poplatky zaplatí Břeclavané pohodlně již v druhém platebním kiosku

BŘECLAV Už druhý platební kiosek slouží na Městském úřadě Břeclav. Lidé mohou jeho prostřednictvím pohodlně …