Foto: archív nemocnice

Nemocnice získala nové vybavení za miliony

BŘECLAV  – V průběhu března došlo díky dotačním prostředkům k ukončení nákupu vybavení pro tzv. iktové centrum.
Moderní vybavení přispěje ke zkvalitnění péče o pacienty v závažných stavech vyžadujících intenzivní péči a umožní také jejich následnou rehabilitaci. Nemocnice Břeclav byla rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR zařazena do celorepublikové sítě iktových center. Dotace je určena k řízené modernizaci a obnově přístrojového vybavení a dalších zdravotnických prostředků pro péči o pacienty s neurologickými diagnózami kategorie iktus, tj. poruch mozkové tkáně různých příčin – nejčastěji cévních mozkových příhod.
Investiční záměr na pořízení ministerstvem požadovaného technického a přístrojového vybavení v celkovém objemu 24.855.000 Kč schválila Rada Jihomoravského kraje, dotace prostřednictvím Integrovaného operačního programu je plánována do výše 21.126.750 Kč.
V průběhu roku 2013 byla postupně realizována dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum, která byl rozdělena na 14 částí. Poslední z přístrojů byly dodány v průběhu března 2014, kdy došlo k dovybavení jednotlivých pracovišť – oddělení ARO, neurologie, fyziatricko-rehabilitačního a radiodiagnostického oddělení. Z dotace byla pořízena lůžka pro intenzivní péči, resuscitační lůžka, monitorovací systém, plicní ventilátory, injekční a infuzní dávkovače, hemodynamický monitor, odsávačky, defibrilátor, transkraniální ultrazvuk, ultrazvuk pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou a přístroje pro rehabilitační péči.

(rs)

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Lucie Myslivečková – Krasocákance

BŘECLAV / Městské muzeum a galerie / Lichtenštejnský dům 19. 7. – 8. 9.2024 / …