Město Břeclav daň z nemovitostí nezvýší

BŘECLAV (juh) – Daň z nemovitostí, která je důležitým příjmem městského rozpočtu se v letošním roce v Břeclavi měnit nebude.

Podle obecně závazné vyhlášky č. 8/2013, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí na území Břeclavi nadále platí tyto koeficienty:

U stavebních pozemků se pro celé území města Břeclavi násobí základní sazba daně koeficientem 2,5.

U obytných domů, u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy, se pro celé území města Břeclavi násobí základní sazba daně rovněž koeficientem 2,5.

U staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám s výjimkou garáží, u garáží vystavěných odděleně od obytných domů, u samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže a u staveb pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost se pro celé území města Břeclavi stanoví koeficient 1,5.

 

O nás Jiří Holobrádek

Jiří Holobrádek
tel.: 723 865 819 e-mail: holobradek@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Ujíždět policistům se nevyplácí

Hned dva jezdci na motocyklu se minulý týden snažili vyhnout kontrole.  Policisty z oddělení hlídkové služby …