Kaleidoskop

Žižkovští vinaři spolupracují už 80 let

 MORAVSKÝ ŽIŽKOV (jč) – V říjnu 1934 byla v Moravském Žižkově založena Vinařská besídka, do které se přihlásilo 46 členů. Předsedou spolku byl zvolen Josef Příborský, jednatelem Pavel Michalica, zapisovatelem Valdemar Straka. Vinařská besídka uspořádala v dubnu 1935 první veřejnou přednášku o pěstování a ošetřování révy vinné, na které přednášel místní rodák Emil Konečný. Také druhou přednášku provedl v lednu 1936 Emil Konečný, kdy přednášel o sklepním hospodářství. První ochutnávka a výstava vín byla pod protektorátem okresního hejtmana Dr. Emila …

Číst více »

Jak vznikla vinařská slavnost „zarážání hory“

 REGION  – „Zarážání hory“ je starobylá tradice, vycházející ze středověkého způsobu řízení prací na vinici a ochrany vinic či jejich úrody. Ve vinařských obcích na Moravě se „hora zarážela“ někde před svátkem Nanebevzetí Panny Marie, jinde před svátkem Narození Panny Marie. Tyto dny spadají do období mezi polovinou srpna a polovinou září, kdy dozrávají hrozny ve vinicích. Pro vinaře to byl nejvýznamnější čas. Výsledek celoroční namáhavé práce bylo třeba zabezpečit všemi prostředky. Tuto funkci měl i obyčej „zarážání hory“, v …

Číst více »

Moravský Žižkov má letos 222 let

MORAVSKÝ ŽIŽKOV  – Obec Moravský Žižkov si letos připomíná 222. výročí od svého založení, které se odvozuje od letopočtu uvedeného na nejstarší dochované obecní pečeti. Při této příležitosti vznikla kniha nazvaná 222 let obce Moravský Žižkov. Jejím autorem je místní kronikář Jaroslav Čech, který se na žádost obecní rady sestavil publikaci zachycující nejen změny, ke kterým v obci došlo za posledních 22 let, které uplynuly od vydání publikace vyšlé k dvoustému výročí, ale i mnohá fakta z historie, která v …

Číst více »

Devadesát veslařských let v Břeclavi

 BŘECLAV  – Slovácký veslařský klub, založený roku 1924, je jedním z nejstarších kontinuálně fungujících sportovních klubů v širokém okolí. A také klubem nejúspěšnějším. Žádný jiný sportovní oddíl na Břeclavsku se nemůže pochlubit tolika účastníky olympijských her, mistrovství světa a Evropy. Připomeňme si alespoň některá základní data z historie SVK Břeclav. 1924 – 20. května byl v klubu SK Břeclav vytvořen výbor pro pěstování vodních sportů. 1925 – 30. dubna se veslování osamostatnilo pod názvem Slovácký veslařský klub. Každý z členů …

Číst více »

V galerii Konvent byla slavnostní mše kapucínů

 MIKULOV – Ve čtvrtek minulý týden se konala v galerii Konvent slavnostní mše kapucínů, kterou zahájil mikulovský probošt Pavel Pacner. Mše se konala na místě původního kláštera kapucínů, které do Mikulova v roce 1611 přivedl kardinál František Dietrichstein, aby rok poté položil základní kámen k jejich klášteru. Mikulovský probošt si ke slavnostní mši pozval otce Františka Koutného – rektora kostela u sv. Maří Magdaleny v Brně a bratry Petra a Cyrila z Kapucínského kláštera v Brně. Jak nám upřesnil akademický …

Číst více »

Hustopečská lokálka slaví 120 let. Jaký byl její život?

Hustopeče – Dne 18. července 1894 byla v Hustopečích slavnostně otevřena lokální dráha. Přesně dnes tak slaví sto dvacáté narozeniny. Za tu dobu se v mnohém změnila – s přibývajícími lety dodržuje přesněji jízdní řád, její nádražní budovy na obou stranách však svůj někdejší lesk již ztratily. „Lokálka se budovala v období, které svádělo k optimismu. Byl konec 19. století, starostoval Eduard Schleimayer, který se postu držel neuvěřitelných 31 let, v té době se postavila nová radnice i městská jatka. …

Číst více »

Fantasy, nebo převratný objev? V Podyjí stály pyramidy, tvrdí vědkyně Blochová

Praha – Zní to jako fantazie z pera nějakého fantasy autora, ale doktorka přírodních věd Hana Blochová je přesvědčena o tom, že na našem území se vystřídalo několik civilizací, které tu dokonce postavily pyramidy. Dvojpyramida Šobes je v Podyjí a pěstuje se na ní víno. Foto: archiv Je to tak, že do vývoje na Zemi zasáhly mimozemské civilizace? Ano, zasáhly a nyní znovu zasahují. Jejich výzkumné stanice jsme detekovali na mnoha místech, zářiče a technologie jsou dosud aktivní a ve …

Číst více »

Vzpomínky na staršího kamaráda Vlastika

Do Národopisného souboru Břeclavan jsem přišel v roce 1974 po několikaleté praxi v souboru Podlužan. Protože jsem zde našel některé bývalé tanečníky a muzikanty z Podlužanu, nebylo pro mne těžké se do kolektivu zařadit. Poněvadž jsem nejen tančil, ale i zpíval, docházel jsem i na pěvecké zkoušky s muzikou, později jsem s muzikou jezdil i jako zpěvák, takže jsem měl k muzikantům blíže, než ostatní tanečníci. S Vlastikem Kopuletým jsme si, jak se muzikantsky říká, padli do noty. Radil mně …

Číst více »

Medailonek – Kulaté Ditrichštejnské výročí

Mikulov – Dnes, 8.července, si připomínáme 160. výročí úmrtí Františka Josefa z Ditrichštejna (1767-1854), velmi zajímavé osobnosti první poloviny 19. století a držitele mikulovského panství. Narodil se ve Vídni jako třetí z osmi dětí a vychován i vzdělán byl (jak jinak) v duchu osvícenském. Po studiích zahájil úspěšně vojenskou kariéru. Ve válce proti revoluční Francii vynikl zvlášť při dobývání pevnosti Valenciennes 25. 7. 1793, za což dostal i rytířský kříž Řádu Marie Terezie. Mně však možná ještě víc než jeho …

Číst více »

Pátrají po historii skautingu

BŘECLAV (hp) – Městské muzeum a galerie Břeclav vyzývá občany Břeclavi a okolí, kteří mají informace, spisy, paměti, fotografie apod. k předválečné i poválečné historii skautingu v regionu, aby je poskytli k nahlédnutí a konzultaci. Tato výzva je uveřejněna s vědomím a prosbou Junáků – svazu skautů a skautek ČR, střediska Svatopluk Břeclav. Bližší informace podá Hana Prymusová, hana.prymusova@muzeumbv.cz, 731 428 253, 519 322 774.

Číst více »