Kaleidoskop

Osudy členů legendární břeclavské osmiveslice, která se v roce 1936 probojovala na olympiádu, ožije v knize

BŘECLAV – Osudy členů legendární břeclavské osmiveslice, která se v roce 1936 probojovala na olympiádu, ožijí v knize mladého břeclavského spisovatele Michala Šefary. Jak vás napadlo zpracovat toto téma? Dostal jsem se k tomu přes břeclavského místostarostu Krátkého. On to původně nabízel panu Kostrhunovi a on doporučil mě. Měl jsem strach, že budu muset psát nějakou kroniku, faktografickou knížku. Naštěstí pan Krátký chtěl, abych to pojal jako příběh o těch veslařích, což je mi bližší. Stejně je to ale významná …

Číst více »

Jan Knorr přednášel o restaurování kapliček

MIKULOV – Ve středu 28. května se uskutečnila v Galerii Konvent v Mikulově přednáška akademického malíře a restaurátora Jana Knorra o restaurování kapliček a skulptur na Svatém kopečku. Přednášku pořádal Muzejní spolek z Mikulova a sešla se na ní skupina lidí, kteří se o historii Mikulova živě zajímali, a nad některými dotazy musel Jan Knorr hodně přemýšlet, aby je uspokojivě zodpověděl. Přednáška začala rokem 1611, kdy začal František Seraf – kardinál z Dietrichsteina s rekatolizací Moravy, rozšiřováním sítě jezuitských, františkánských …

Číst více »

Lednický zámek zprovoznil nový okruh

LEDNICE (ber) – Právě uplynulo 111 let od elektrifikace zámku Lednice. Elektřinu sem za použití revolučního řešení zavedla tehdejší společnost Siemens. Po letech se společnost Siemens na zámek opět vrátila, aby umožnila rekonstrukci rozvodny z roku 1903 a transformační stanice z roku 1911. Na opravy a renovaci přispěla částkou přesahující 200 tisíc korun.  „Jsme hrdí na to, že pomáháme nejen firmám a podnikům efektivně fungovat a růst, ale i takové kulturní památce jako je zámek v Lednici,“ řekl Eduard Palíšek, …

Číst více »

Charváti k nám přišli skoro před pěti sty lety – Rozhovor týdne s Miroslavem Geršicem, historikem a spisovatelem

BŘECLAV – V neděli pokřtil Miroslav Geršic v sokolovně v Charvátské Nové Vsi svou novou knihu Příchod Charvátů na Valticko a knížecí rod Lichtenštejnů. Společnost Po stopách Lichtenštejnů sdružuje téměř dvacítku historiků z Moravy, kteří se zabývají tématikou právě tohoto rodu. Právě tato společnost zadala Miroslavu Geršicovi, který je rovněž jejím členem, práci na nové knize. Jak dlouho jste knihu připravoval? Této tématice jsem věnoval svou pozornost na konci 90. let, protože když jsem si všímal dějin poštorenského kostela, tak …

Číst více »

Již 111 let se svítí na zámku v Lednici

Rok 1903 byl v Lednici revoluční – právě v tomto roce se panský rod Lichtenštejnů rozhodl svůj zámek osvětlit elektrickými žárovkami, namísto dosud používaných olejových lamp. Tímto úkolem byl pověřen tehdejší Siemens, který zámek připojil na inovativní elektrický generátor. V polovině 13. století zakoupil již tehdy bohatý a vlivný rod Lichtenštejnů rozsáhlé lednické panství. Lichtenštejnové, v jejichž vlastnictví zůstalo panství po celých dalších 700 let, po čase tuto tvrz přebudovali na honosné reprezentační sídlo. Poněvadž rod byl nejen bohatý, ale …

Číst více »

Prosebná procesí v Bořeticích

Při pohledu na kapličky, Boží muky, křížky a obrázky v polích u cest, jen málokoho napadne, že tyto dnes často zanikající drobné sakrální památky bývaly kdysi živou součástí venkovského života, zvyků a tradic. Na konci dubna věnoval rolnický lid velkou pozornost úrodě na polích. Konal prosebná procesí, při nichž modlitbou a zpěvem prosil o hojnou úrodu a její ochranu před živelnými pohromami. Tato procesí navázala zřejmě na starší pohanské obřady. Dala obchůzkám polí nový, křesťanský obsah a využila při nich …

Číst více »

Setkání spolužáků z let okupace bude v červnu

Břeclav – Setkání bývalých spolužáků z let německé okupace, kteří navštěvovali jedinou českou školu „na školce“ ve Staré Břeclavi se uskuteční v pátek 20. června ve 14 hodin v břeclavském Hotelu Imos. Naše první setkání po 35 letech se konalo v roce 1979 v Grand hotelu v Břeclavi. tehdy nám bylo kolem padesátky a mysleli jsme si, že jsme staří a chtěli jsme se vracet do „krajiny mládí…“ Potom jsme se sešli ještě několikrát. při každém dalším setkání nás ubývalo, …

Číst více »

Rakvické děti: Ztratily se jako rosa na květu

RAKVICE  – To je nápis na mohyle utonulých dětí na rakvickém hřbitově. Tato tragická událost se stala 26. května 1936 ve vlnách rozvodněné řeky Dyje, kde na školním výletě zahynulo 31 rakvických dětí. O tomto neštěstí bylo již napsáno hodně, bylo složeno několik básní, natočen film, ale podrobně tuto událost zdokumentoval až Miroslav Vajbar ve své knize Školní výlet, která vyšla minulý týden a je k mání na rakvické radnici za pouhých 130 korun. Většinu svého aktivního života jste strávil …

Číst více »

Kam na výlet? – Pohansko

Když na počátku 19. století nechali Lichtenštejnové postavit empírový lovecký zámeček Pohansko, netušili, že k jeho stavbě vybrali místo, které kdysi obývali staří Slované. Salet s mohutnými postranními arkádami zdobí plastické reliéfy s loveckými scénami a výjevy z antické mytologie. Architektonický návrh pochází z dílny samotného vynálezce tužky Josefa Hardmutha. Dnešní návštěvníci sem přicházejí také kvůli archeologickému muzeu v přírodě.   – RTV Jih –  

Číst více »

Poleradice či Boleradice?

Až neuvěřitelně rozporuplné postoje mají v Boleradicích na původ názvu svého městyse. Do roku 1924 se užívalo pojmenování Poleradice, nářečně Polehradice, což byl poněmčený původní název Boleradice. Ke změně názvu došlo na základě zákona č. 266 z roku 1920, vládní nařízení č. 324 z roku 1921 a výnosu ministerstva vnitra č. 43354 z roku 1923. Ten nařizoval změnu a nepoužívání všech poněmčených pojmenování měst, obcí, ulic apod. Od roku 1925 se obec opět nazývá Boleradice. Po listopadových událostech v roce …

Číst více »