Kaleidoskop

Listopad 89 v Hustopečích. Vyprávěli hosté ve studiu

Hustopeče – Demonstrace, petice, cinkání klíčů, Občanské fórum, pád komunismu, svobodné volby. To jsou v kostce události, které začaly přesně před 25 lety. Jak je však prožívali jednotliví účastníci? Jaké měli pocity? Jak 17. listopad 1989 prožívala jednotlivá města? Jak listopadové dění prožívaly Hustopeče? O tom si s námi povídali tři hosté. Pozvání do studia Hustopečské televize přijali účastníci listopadových událostí, hlavní tahouni revoluce v Hustopečích Jaroslav Cabal, Jarmila Milotová a Marcela Hrančíková. Svěřili se se svými pocity, popsali listopadové …

Číst více »

Zimní stadion a hala slouží sportovcům už čtyřicet let

BŘECLAV (Lk) – Období po druhé světové válce se v Břeclavi vyznačovalo bojem o sportoviště. Před okupací bylo využíváno ke sportování přes zimu tělocvičny u pozdější průmyslové školy a sálu hotelu Koruna. Zásah americké bomby v listopadu 1944 zničil tělocvičnu a sál u Koruny silně poškodil. Tím začal „boj o Korunu“, kde začali cvičit sokolové, ale především byl využíván ke kulturním událostem. Ze sportů se sem dostal basketbal Sokola a stolní tenis. Rozdělením majetku Sokola po roce 1950 došlo ke …

Číst více »

Propojila Východ a Západ. Teď slavný spoj Vindobona končí

Břeclav – Od prosince přestane jezdit přímý vlak na trase Berlín-Praha-Vídeň známý jako Vindobona. Na lince Praha-Vídeň-Graz budou nově od letošního prosince zavedeny spoje Railjet, které pojedou v dvouhodinovém intervalu. Hamburg a Berlín s Prahou spojí rychlík Porta Bohemica. Pětadvacet let po pádu Berlínské zdi a po krachu komunistického režimu skončí železniční spoj, který jako jeden z mála narušoval neprostupnou hranici mezi Západem a Východem. Od prosince přestane jezdit přímý vlak na trase Berlín-Praha-Vídeň známý jako Vindobona. „Toto spojení zaniká v souvislosti s …

Číst více »

Vrbka vydal Povídání o Mikulově

MIKULOV (js) – Z pera městského kronikáře a emeritního předsedy Muzejního spolku v Mikulově Svatopluka Vrbky vzešlo v září druhé doplněné vydání knihy Povídání o Mikulově aneb o čem městské kroniky hovoří a o čem mlčí. Autor se tentokrát ve svém čtyři sta čtyřicetistránkovém díle dobral až do bezprostřední minulosti a poutavou formou zachycuje události až ze srpna letošního roku. „Přejme si, aby naše město nadále vzkvétalo a rostlo do krásy a radosti. Aby platilo: Kdo nenavštívil Mikulov, nebyl na …

Číst více »

Štěpán Hrstka by se dnes dožil sta let

Břeclav – Dnes, 9. října by se dožil sta let pan JUDr. Štěpán Hrstka. Štěpán Hrstka prožil v Břeclavi krásné mládí a jako gymnazista chodil na „veslák“, kde se scházela břeclavská společenská špička, ale také studenti, aby sportovali a bavili se. Na tehdejší dobovou atmosféru vzpomínal jako na období plné soudružnosti a tvořivého nadšení od studentů až po představitele města.  Vstoupil do Orla, věnoval se veslování a lehké atletice. V překážkovém běhu na Katolické olympiádě ve Vídni získal v roce …

Číst více »

Zapomenutá výročí – 430 let od zavedení gregoriánského kalendáře V Českých zemích

Gregoriánský kalendář, přesněji „juliánský kalendář s gregoriánskou korekcí přestupnosti“, je v současnosti celosvětově používaný systém pro počítání času (kalendář). Řadí se mezi solární kalendáře. Byl zaveden v roce 1582 papežem Řehořem XIII., jednotlivé země jej zaváděly postupně v následujících letech. Gregoriánský kalendář nebyl všude přijat ihned. Stanoveného dne byla reforma provedena jen v některých katolických zemích – větší části Itálie, Španělsku, Portugalsku a Polsku. I v těchto zemích ovšem v některých místech zavedení reformy přinášelo veliké potíže, prostí lidé důvodu …

Číst více »

Severní dráha císaře Ferdinanda – něco z historie

Dvě parní lokomotivy, Austria a Moravia, a osmnáct vozů přijelo z Vídně do Břeclavi. Stalo se tak před 175 lety, 6. června 1839. Byl to první parní vlak,který vjel do českých zemí po právě dobudované železniční trati. Stovky lidí si v tento den nenechaly ujít historický milník. Jak v publikaci Kapitoly z historie břeclavského železničního uzlupřipomínají její autoři: „Byla to pro obyvatele městečka a jeho okolí mimořádná událost. Přišlo jich do Břeclavi několik set, z Poštorné, Charvátské Nové Vsi, Hlohovce, …

Číst více »

Žižkovští vinaři spolupracují už 80 let

 MORAVSKÝ ŽIŽKOV (jč) – V říjnu 1934 byla v Moravském Žižkově založena Vinařská besídka, do které se přihlásilo 46 členů. Předsedou spolku byl zvolen Josef Příborský, jednatelem Pavel Michalica, zapisovatelem Valdemar Straka. Vinařská besídka uspořádala v dubnu 1935 první veřejnou přednášku o pěstování a ošetřování révy vinné, na které přednášel místní rodák Emil Konečný. Také druhou přednášku provedl v lednu 1936 Emil Konečný, kdy přednášel o sklepním hospodářství. První ochutnávka a výstava vín byla pod protektorátem okresního hejtmana Dr. Emila …

Číst více »

Jak vznikla vinařská slavnost „zarážání hory“

 REGION  – „Zarážání hory“ je starobylá tradice, vycházející ze středověkého způsobu řízení prací na vinici a ochrany vinic či jejich úrody. Ve vinařských obcích na Moravě se „hora zarážela“ někde před svátkem Nanebevzetí Panny Marie, jinde před svátkem Narození Panny Marie. Tyto dny spadají do období mezi polovinou srpna a polovinou září, kdy dozrávají hrozny ve vinicích. Pro vinaře to byl nejvýznamnější čas. Výsledek celoroční namáhavé práce bylo třeba zabezpečit všemi prostředky. Tuto funkci měl i obyčej „zarážání hory“, v …

Číst více »

Moravský Žižkov má letos 222 let

MORAVSKÝ ŽIŽKOV  – Obec Moravský Žižkov si letos připomíná 222. výročí od svého založení, které se odvozuje od letopočtu uvedeného na nejstarší dochované obecní pečeti. Při této příležitosti vznikla kniha nazvaná 222 let obce Moravský Žižkov. Jejím autorem je místní kronikář Jaroslav Čech, který se na žádost obecní rady sestavil publikaci zachycující nejen změny, ke kterým v obci došlo za posledních 22 let, které uplynuly od vydání publikace vyšlé k dvoustému výročí, ale i mnohá fakta z historie, která v …

Číst více »