foto: Jiří Holobrádek

Břeclavským podzámčím povede nová stezka

BŘECLAV – Pod břeclavským zámkem se začala budovat nová komunikace,která bude už brzy sloužit chodcům a cyklistům jako alternativní cesta k podzámčí a jako parková komunikace v bývalém autokempinku.

Nová komunikace začíná za mlýnským náhonem u cukrárny Delikana a povede za obchodním komplexem Green Park přes plochu bývalého autokempu. Původně měla být hlavní trasa asfaltová, ale vzhledem k nedořešeným majetkovým vztahům s muselo přistoupit na úpravu nezpevněnou, podobného charakteru jako jsou cesty v břeclavském parku u nádraží. V budoucnu ale bude možné asfaltový povrch dodatečně vybudovat.

„Hlavní komunikace bude 2,5 metru široká, tedy vhodná i pro pohyb cyklistů. V bývalém autokempinku budou vybudovány odbočky s místy pro odpočinek a volnočasové aktivity. Trávník bude řešen jako pobytový. S úpravou zatravněných ploch a s výsadbou nových stromů a okrasné zeleně se začne až po letošních Svatováclavských slavnostech,“ popsal plány radnice místostarosta Luboš Krátký.

Do budoucna by podle místostarosty Krátkého měla části této komunikace využít i trasa pro cyklisty vedoucí přes Zámecké louky k rybníku Včelín a pak dále přes stavidlo na Nové Dyji, odtud dále do Poštorné k ulici Hlavní a po hrázi do Charvátské Nové Vsi. To by umožnilo odvést významnou část cyklistů mimo frekventovanou Třídu 1. Máje a ulici Hlavní.

„Bohužel rychlejší budování cyklotras a cyklostezek brzdí nejen výkupy pozemků, ale i nevyhovující legislativa, protože zákonodárci před lety na cyklisty zjevně nemysleli. Například za vynětí ze zemědělského půdního fondu u pozemků pro cyklostezky je v současnosti třeba uhradit velmi vysoké poplatky, a to jen proto, že na cyklostezky se nevztahuje výjimka jako na podobné veřejně prospěšné stavby.“ poukázal na nelogickou realitu Luboš Krátký. „Prostřednictvím Asociace měst pro cyklisty, které je Břeclav členem, lobbujeme za výhodnější podmínky. Podobně se daří připravovat úpravu technických předpisů pro komunikace cyklistů,“ doplnil.

O nás Jiří Holobrádek

Jiří Holobrádek
tel.: 723 865 819 e-mail: holobradek@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Dětské hody 2024

PODIVÍN / Hodový plac 25. 5. 2024 15:00 – 19:00 Voděnka Podivín ve spolupráci s …