Pondělí , 15 Červenec 2024

Zastupitelstvo kraje schválilo rozpočet na příští rok ve výši 5,83 miliard

Brno – Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém včerejším jednání schválilo napříč politickým spektrem rozpočet kraje na rok 2015 ve výši 5,83 miliardy korun.

Rozpočet je sestaven tak, že zdroje kraje se rovnají výdajům. Celkové příjmy činí 5,39 miliardy korun, výdaje pak 5,83 miliardy korun. Financování rozdílu ve výši 439 milionů korun bude kraj realizovat z prostředků Evropské investiční banky a z úspor kraje z minulých let.

„Pokud jde o rozdělení výdajů podle druhu, zhruba 4,5 miliardy korun činí běžné výdaje, investiční výdaje představují zhruba 1,3 miliardy korun. Posíleny jsou investice, které v roce 2015 dosáhnou výše 1,1 miliardy korun. Původně měly investice klíčových oblastí v příštím roce činit 766 milionů korun. Našli jsme však dalších 154 milionů, které budou rozděleny na nové investice a s dalším posílením investic o 200 milionů korun počítáme už v únoru příštího roku, kdy dojde k zapojení očekávaného přebytku hospodaření kraje z roku 2014 a to včetně schválení příslušných investičních akcí. Dopravě hodláme vyčlenit dalších 90 milionů stejně jako školství, zdravotnictví se sociální oblastí předpokládáme přidělit o 180 milionů více,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Jednou z hlavních priorit krajského rozpočtu je oblast dopravy, ta činí téměř 40 procent krajského rozpočtu. V oblasti regionálního rozvoje tvoří největší položky podpora vědy, výzkumu a inovací. Obecné dotační programy jsou schváleny v návrhu krajského rozpočtu ve výši 328,4 milionů korun. Proti letošnímu roku je to navýšení o 72 milionů korun. Nejvýznamnějším dotačním titulem bude posílení dotace poskytovatelům sociálních služeb, sem směřuje 93 milionů korun.

Zůstávají zachovány všechny tradiční dotační programy v nejrůznějších oblastech – například v kultuře, ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže, v oblasti zemědělství zachová podporu včelařům a také Vinařskému fondu. „Dotace dobrovolným hasičům jsou navýšeny ze 30 na 50 milionů korun. Na základě požadavku dobrovolných hasičů nově otevíráme možnost financovat opravy hasičských zbrojnic. Kromě toho je pro profesionální složky Integrovaného záchranného systému určeno 15 milionů korun, dva miliony jsou určeny pro sdružení dobrovolných hasičů, dva miliony dostanou vodní záchranáři a 1 milion panel nestátních neziskových organizací, který pomáhá v době krizových situací. Na program rozvoje venkova je určena částka 30 milionů, dále 20 milionů pro pomoc obcí. Zvyšujeme dotace v oblasti rodinné politiky z 5 na 9 milionů korun, nově podpoříme vznik dětských skupin,“ řekl hejtman Hašek.

-kr.jihomoravsky.cz-

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Poplatky zaplatí Břeclavané pohodlně již v druhém platebním kiosku

BŘECLAV Už druhý platební kiosek slouží na Městském úřadě Břeclav. Lidé mohou jeho prostřednictvím pohodlně …