Výstavu Miloše Urbáska můžete navštívit v Galerii Závodný

MIKULOV / Galerie Závodný

Výstavu Miloše Urbáska v Galerii Závodný můžete navštívit  do 4. listopadu 2017.

Miloš Urbásek je jedním z klíčových představitelů československého výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Jako poctu k jeho nedožitým pětaosmdesátým narozeninám připravila Galerie Závodný výstavu, která nechává diváka nahlédnout do uceleného, systémového a logicky uspořádaného vývoje jednotlivých etap autorovy tvorby.

Dílo malíře a grafika Miloše Urbáska vznikalo v přímé interakci s formováním moderního umění v západoevropských zemích. Jeho cesta k redukci výrazových prostředků a monochromnímu vyjádření byla v souladu s tehdejší tvorbou autorů skupiny ZERO /Günther Uecker, Mack Heinz, Bernard Aubertin…/ a s Novými tendencemi. V českých podmínkách, ve kterých byl kontakt s moderními názorovými proudy značně omezen, jsou jeho práce průkopnické.

Rané stadium autorovy tvorby je ovlivněno kubismem. Již počátkem 60. let objevuje strukturální malbu, která je v jeho podání silně redukovaná a předznamenává autorův další vývoj směrem k monochromnímu projevu.

V roce 1961 spoluorganizuje v ateliéru J. Jankoviče v Bratislavě první Konfrontace na Slovensku. Jedná se o neformální setkání studentů a výtvarníků, kteří se hlásí k Novým tendencím, jež charakterizuje příklon k výrazovým prostředkům geometrie a tzv. Nové citlivosti.

Z tohoto období prezentuje Galerie Závodný obrazy a jejich série s tématikou grafémů /písmena nebo číslice/, které autor často dělí na opakující se segmenty. Vzniklé znaky i jejich opakující se části působí na diváka v čistém prostoru galerie silně vizuálně.

Rozvíjení nových možností a vztahů mezi divákem a plochou obrazu se věnuje i cyklus obrazů s  motivy kruhu a jeho segmenty ze 70. let. Na ně volně navazuje období, kdy se autor soustředí především na plochu, její dělení a barvu obrazu.
Poslední etapa autorovy tvorby je velmi senzitivní. Minimalizované skripturální záznamy /často se jedná o jednoduché šrafury/ jsou řazeny v řadách nad sebou a pokrývají spodní vrstvu podmalby. Tato meditativní plátna a pastelové kresby vznikají v době, kdy autor již nemohl veřejně vystavovat.

Výstava Miloše Urbáska v Galerii Závodný představuje autorovo dílo od 60. let až do jeho předčasné smrti. Zpětný pohled na jeho tvorbu zcela jednoznačně zařazuje jeho malby, kresby i grafické práce do evropského kontextu geometrického a konstruktivního umění a souběžně podtrhuje jeho jedinečnost v příklonu k niternému, velmi osobnímu a citlivému přístupu. Obdobný přístup lze spatřovat např. u V. Boštíka.

Práce Miloše Urbáska jsou zastoupeny ve sbírkách předních českých, slovenských i zahraničních, zejména německých kulturních institucí. Získal několik ocenění, mezi nejvýznamnější se řadí prestižní Folkwagng-Press Preis  v Essenu /1967/. K nejznámějším galeriím, které prezentovaly práce Miloše Urbáska v zahraničí patří např. galerie Teufel /Německo/, galerie Hoffmann /Německo/ , galerie Raymonde Cazenave /Francie/.
Petra Korlaar, Galerie Závodný

 

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM VE VINAŘSTVÍ BARAQUE: Holčička a cigareta

Čtvrtek 13. června 2024, začátek ve 18.30 hodinVinařství Baraque, Hodonínská 12, Velké Pavlovice Účinkují: Petra …