il.foto

Vandala usvědčil počítačový program

BŘECLAV  – Břeclav bude zapsána v dějinách kriminalistiky. Poprvé v historii byl k dopadení a usvědčení sprejera využit speciální počítačový program.

„Velitel městské policie přišel před časem s myšlenkou využít podobný program, který se používá v Americe, ale ukázalo se, že to není vyhovující pro naši techniku a potřeby. Mezitím se podařilo navázat spolupráci s týmem pana Kubiše z VUT Brno,“ uvedl bývalý starosta Břeclavi Oldřich Ryšavý.

„Systém v počítači eviduje fotografie jednotlivých tagů (obrazců vytvořených sprejery) a extrahuje z nich nějakou informaci, kterou převádí do matematické reprezentace, na jejímž základě se porovnává podobnost s ostatními výtvory sprejerů,“ popsal počítačový program TAG BUST jeho spolutvůrce Matěj Kubiš (více v rozhovoru na str. 2).

„Mám obrovskou radost, že se podařilo získat nástroj, který je použitelný v boji proti sprejerům. Cílem  městské i státní policie je nasbírat co největší počet snímků sprejerských výtvorů, aby ta analyzovaná množina byla co největší a tím byl i co nejvyšší úspěch při boji se sprejery, abychom tomu už konečně udělali přítrž,“ dodal velitel břeclavské městské policie Stanislav Hrdlička.

Na území Břeclavi došlo k nárůstu případů sprejerství v roce 2013, kdy se podařilo objasnit několik jednotlivých případů, ale jednalo se většinou o případy, kdy byl pachatel přistižen při činu nebo byl zachycen kamerovým systémem.

„Na přelomu let 2013 a 2014 jsme začali  shromažďovat poznatky, které nasvědčovaly tomu, že se v určité lokalitě opakuje jednání stejného pachatele. Kolegům se podařilo ustanovit podezřelého osmnáctiletého mladíka. U něj zajistili látky a prostředky užité k trestné činnosti. Následně jsem sestavil tým policistů, kteří se podíleli na dalším objasňování a dokumentaci této trestné činnosti. Postupně bylo dohledáno 112 objektů, které tento mladík poškodil. Při objasňování této trestné činnosti jsme poprvé v procesním řízení využili počítačový program TAG BUST k porovnání  jednotlivých grafitti,“ popsal úspěch policistů Aleš Kocourek, zástupce vedoucího obvodního oddělení Policie České republiky v Břeclavi.

Podezřelému mladíkovi bylo sděleno podezření ze spáchání vícenásobného úmyslného trestného činu poškození cizí věci. V celkem 112 případech způsobil 73 poškozeným celkovou škodu ve výši 184.000 korun. „Pachatel se k tomuto jednání v plném rozsahu doznal, projevil lítost a snahu odstranit následky svého jednání. Motiv zdůvodnil snahou se nějak vyjádřit, zanechat po sobě nějaký odkaz, byl to pro něj adrenalin. Státní zástupkyně vzhledem k věku, který je blízký věku mladistvému, doznání a snaze odstranit způsobenou škodu, dala podnět k mediaci. Cílem dvouměsíční mediační činnosti bude uzavřít dohody o náhradě škody a pokud budou splněny i další podmínky, mohlo by být stíhání podmíněně zastaveno,“ doplnil informace Aleš Kocourek.

Radní města minulý týden na radnici oficiálně poděkovali a předali věcné dary Matěji Kubišovi a pětici policistů, kteří se o dopadení vandala zasloužili.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Hudební středy u Kapra: CM Vladimíra Beneše

BŘECLAV / Letní terasa Pod Zámkem 24. 7. 2024 20:00 Cimbálová muzika Vladimíra BenešeV posledních …