Starosta Bulhar Jiří Osička u sanovaného svahu, jehož sesuv ohrozil obyvatele obce. Foto: Jaroslav Švach

Sanaci rizikového svahu chtěli už dávno

BULHARY (jo) – Sedmadvacet dní zůstali hasiči, policisté a členové krizových štábů v Bulharech, kde se v polovině září sesunula část svahu pod rodinnými domy.

Přitom se obec už delší dobu připravovala na zajištění léty podemílaného břehu, firma měla s jeho stabilizací začít v nejbližších týdnech.

„O sanaci svahu usilujeme řadu let. Teď se nám podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Bohužel ale přišly deště a příroda zaúřadovala. Nejvíce byly ohrožené dva domky, ze kterých jsme museli obyvatele evakuovat. Nebezpečí se ale týkalo i dalších domů a případným sesuvem by byla ohrožená i silnice procházející obcí, vodovod a sítě,“ popsal situaci starosta Bulhar Jiří Osička.

Stav nebezpečí začal v obci platit 17. září, kdy také zasedl krizový štáb Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem a štáb obce s rozšířenou působností Břeclav. Povolaní byli hasiči ze speciálního útvaru Hlučín, profesionální hasiči z okolí, dobrovolníci, policisté, projektanti a odborníci na statiku.

„Rozhodli jsme o zpevnění svahu lomovým kamenem. Hasiči tak museli nejdříve vybudovat příjezdovou cestu ke svahu a pak začali se zpevňováním v samotném korytě Dyje. Tím vytvořili patu svahu a zároveň i přístupovou komunikaci, ze které začali se záhozem svahu. Na stavbu použili přes sedm tisíc kubíků lomového kamene. Denně jsme stavbu kontrolovali spolu se statiky, projektantem, členy krizových štábů a hasiči. Dvakrát denně se měřily pevné a pozorovací body. Svah byl naštěstí stabilní celou dobu,“ popsal záchranné práce starosta.

Obec nyní čeká další etapa stabilizace svahu, na kterou jsme dostala dotaci ve výši téměř 59 milionů korun. Dojde k přeložení toku řeky a zásypu starého koryta. Pak dojde k vytvoření teras na svahu v délce asi 200 metrů. Dodavatelská firma na to spotřebuje přibližně 11 tisíc kubíků záhozového kamene a 70 tisíc kubíků zeminy. Práce potrvají do října příštího roku.

„Chtěl bych ještě jednou všem moc poděkovat. Hejtmanovi Jihomoravského kraje Michalu Haškovi, starostovi Břeclavi Oldřichu Ryšavému, členům krizových štábů, všem hasičům, policistům, firmě Swietelsky i lidem v obci, že vydrželi zvýšenou hlukovou i prachovou zátěž. I úředníkům, kteří nám

pomáhali s vyřizováním potřebných záležitostí,“ ocenil pomoc starosta Jiří Osička.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Živá hudba U Zajíce – Chameleon Groove

MIKULOV / Zahrádka U Zajíce, Náměstí 3 13. 04. 2024 / 19 hodin Funk rockový …