RADA KRAJE SCHVÁLILA DOTAČNÍ PROGRAMY NA LETOŠNÍ ROK

Brno – Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 14. ledna 2015 schválila naprostou většinu dotačních programů, které byly určeny krajským rozpočtem na letošní rok.

Zatímco v loňském roce bylo na dotace v rámci krajského rozpočtu určeno 256 milionů korun, v rozpočtu na rok 2015 kraj počítá s téměř 339 miliony. Největší nárůst zaznamenaly dotace poskytovatelům sociálních služeb v rámci takzvaného víceletého financování, kde jde o částku 93 milionů korun, což je v rámci kraje historicky nejvyšší částka.
„Dotační programy budou nyní zpracovány a začátkem příštího týdne bude dotační příručka distribuována na všechny městské a obecní úřady, veřejnosti bude přehled všech letošních dotačních programů k dispozici také na webových stránkách Jihomoravského kraje,“ konstatoval Michal Hašek. Jak hejtman oznámil na tiskové konferenci po jednání rady, některé z dotačních programů doznaly letos dílčích změn.

Například v dotačním programu pro začínající podnikatele, který byl v minulých letech zacílen na podporu sociálně a nezaměstnaností nejvíce postižených okresů kraje – Hodonín, Břeclav a Znojmo -, mohou od letošního roku žádat o podporu začínající podnikatelé ze všech okresů. „Inovovali jsme též podmínky v oblasti podpory sportu – vedle standardní podpory oddílům jsme zařadili také možnost financování jejich provozu,“ uvedl Michal Hašek, který v této souvislosti zmínil též zpřesnění kompetencí členů krajské rady.

S účinností od 1. února 2015 byla vyčleněna samostatná kompetence na podporu sociálního bydlení, kterou byl pověřen náměstek hejtmana Roman Celý a bude v této oblasti spolupracovat s náměstkem Markem Šlapalem. Rovněž byla vyčleněna kompetence v oblasti sportu, kterou byl pověřen hejtman Michal Hašek a v rámci koaličního rozhodování jeho náměstek Stanislav Juránek.

Průběžně lze také žádat o individuální dotace z rozpočtu kraje na rok 2015.

Podrobnosti o dotačních programech JMK jsou zveřejněny na dotačním portálu JMK: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ 

-kr-jihomoravsky-

 

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Mezinárodní den muzeí 2024

BŘECLAV / Městské muzeum a galaerie 18. 05. 2024 Na 18. května připadá tradičně Mezinárodní …