PORCOVÁNÍ MEDVĚDA… (v Břeclavi)

…aneb rozdělování dotací z rozpočtu města. Nová Rada města představila dokument „pravidla pro rozdělování dotací z rozpočtu města Břeclav“. Jedná se o soubor formálních pravidel pro žádání o veřejné peníze. Několik stran formulářů a asi i několik hodin jejich vypisování.

Navrhli jsme několik pozměňovacích návrhů. V prvé řadě nám šlo o důsledné zvěřejnění celého procesu. To znamená zveřejnění seznamu žadatelů spolu s obnosy o které žádají. S tím nebyl problém, první část bude.

Chtěli jsme umožnit žadatelům představit jejich projekty i jinak než formou suchého a nudného formuláře. Chceme, aby každému žadateli o dotace byl poskytnut prostor pro prezentaci jejich projektu. Jako vhodné nám přišlo, aby tato prezentace proběhla před poradním orgánem Rady – Komisí, s účastí veřejnosti, na důstojném místě a v alespoň trochu atraktivní atmosféře.

Stanoviska komisí nejsou pro Radu závazná a jednalo by se výhradně o prezentace. Hlasování o doporučení komise by zůstalo tajné. Změna spočívá v prodloužení jednoho jednání Komise za půl roku o čas potřebný na prezentaci projektů. Podle našich propočtů jde o cca 6 hodin ROČNĚ na každou komisi – zahrnuta jsou obě jednání.

Navrhujeme strop 3 minuty na délku prezentace a pět minut na případné dotazy. Čas bude striktně hlídat předseda komise a nebude udělovat výjimky. Prezentovat projekt nemusí člověk nebo sdružení, které jej navrhlo. Lze si tedy vybrat někoho „zvenčí“ nebo i najmout, vše je na žadatelích.

Naším cílem je, aby se rozdělování veřejných peněz stalo opravdu veřejným a aby si neporcovali rozpočet pořád stejné projekty jako je tomu dosud. Časem se tímto systémem můžeme dopracovat k odstranění papírování a formální stránku omezit na jednu stranu A4 a základní potvrzení (existence žadatele a bezdlužnost).

Chceme tímto oživit dění ve městě, poskytnout alespoň více prostoru aktivním lidem, kteří jsou schopni zkvalitnit a zpříjemnit život ve městě.

V současné době jsme uzavřeli s koalicí „gentlemanskou dohodu“ na zkušebních prezentacích v první polovině letošního roku. Hlasování znovu navrhneme po testovacím provozu, pokud se návrh osvědčí.

Jakub Matuška (Mladí a neklidní, zastupitel)

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Břeclavská diskuzní štafeta s Lenkou Zlámalovou

BŘECLAV / Městská knihovna Břeclav pátek 24.9.2021 / 17:00  V Malém sále se uskuteční odložená …