Odešel fotograf, grafik a typograf Josef Červenka

BŘECLAV (jč, Lk) – Jak jsme vás již informovali, ve středu 10. září zemřel nejstarší Břeclavan Josef Červenka. Bylo mu 103 let.

Významný břeclavský fotograf, grafik a typograf Josef Červenka se narodil 9. března 1911 v Břeclavi. Po absolvování čtyř tříd měšťanské školy nastoupil roku 1926 jako učeň oboru ruční sazeč písma v břeclavské tiskárně Vavříka a Chlandy, v níž pracoval jako typograf až do podzimu 1938. Podílel se mimo jiné na grafické úpravě bibliofilských a společenských tiskovin. Ve 30. letech vytvořil např. plakáty pro inscenace břeclavského divadelního souboru Břetislav. Z bibliofilských tisků byla nejvýznamnější jeho sazba reprezentativního vydání Slezských písní Petra Bezruče, které byly s padesáti barevnými linoryty grafika Jaroslava Dobrovolského vydány v Chlandově tiskárně v roce 1937 k básníkovým 70. narozeninám.

Události spojené s Mnichovskou dohodou jej nakonec přinutily Břeclav opustit. V únoru 1939 nastoupil na místo typografa v tiskárně Antonína Okáče v Brně. Již v následujícím roce se stal technických vedoucím tiskárenského provozu. Během svého brněnského působení vystudoval externě Průmyslovou školu grafickou v Praze. Až do odchodu do důchodu v roce 1971 byl vedoucím odbytu polygrafického závodu Grafia Brno. Následujícího roku se přestěhoval zpět do Břeclavi.

Josef Červenka se věnoval především dvěma tvůrčím činnostem – grafické úpravě knih a fotografování. Pečeť jeho mistrovsky dokonalé grafické úpravy má více než 100 vydaných publikací. Z poválečné tvorby nesou jméno Josefa Červenky např. pamětní tisky Memorandum vládě republiky Československé o zřízení okresu Břeclav, O předcích presidenta T.G.M., velkoformátový propagační materiál Krásy Břeclavska, obrazové tisky Břeclav, Mikulov a Hustopeče z cyklu Skvosty jižní Moravy, dále dějiny měst Břeclavi (1968), Valtic (1970) a Hustopečí (1972), sbírka básní Tiché verše poštorenských básníků (1991) a mnohé jiné.

Fotografování bylo zálibou Josefa Červenky již od 30. let a tento koníček se stal významnou součástí jeho života. Svědčí o tom řada uměleckých fotografií, jejichž hlavním námětem je příroda. Jeho dílo se stalo fotografickou kronikou Břeclavi a Břeclavska. Své fotografie vystavoval Josef Červenka na řadě společných i samostatných výstav.

Významná byla spolupráce Josefa Červenky se Státním okresním archivem. Podílel se na řadě publikací a krásných tisků, které tato instituce vydala.

Značnou část svého života ale věnoval také sportu. Byl posledním žijícím pamětníkem začátků veslování v Břeclavi. V roce 1925 začal chodit se svými kamarády do Slováckého veslařského klubu, kde ho trénoval legendární trenér Karel Helfgott. Chodil také do břeclavského Sokola, kde se začínal hrát volejbal. Díky své vysoké postavě tento sport vyzkoušel a zůstal mu věrný po mnoho let. Ve 30. letech byl také jedním z prvních sokolských hokejistů, v létě se věnoval atletice, hlavně běhům na 200 a 400 metrů. Rekreační cyklistiku spojil s fotografováním. Velká část jeho fotografií, které jsou v mikulovském archívu, pochází právě z těchto cyklistických výletů.

Poslední rozloučení s Josefem Červenkou se uskuteční ve středu 17. září.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Parýžfest / Verona, Jakub Děkan, Ready Kirken,…

HLOHOVEC / areál kulturního domu a okolí – Dolní konec 29 sobota 25. 5. 2024 …