Nové vedení břeclavské radnice a sport

Nová koalice a vedení břeclavské radnice předložili občanům města Břeclavi minulý týden svoje „Programové prohlášení koalice pro léta 2019 – 2022″ a zde v oblasti sportu je uvedeno toto:

SPORT

 • Prioritně budeme podporovat mládežnický sport
 • Chceme trvale spolupracovat se sportovními oddíly ve městě
 • Budeme podporovat sport neregistrované veřejnosti
 • Opravíme a vylepšíme veřejně přístupná sportoviště, začneme v Poštorné a Na Valtické

 ROZVOJ MĚSTA

 • Zahájíme přípravné práce na výstavbě multifunkční haly pro sport a kulturu v cukrovaru
 • Postupně zmodernizujeme areál koupaliště a další městská sportoviště
 • Oživíme areál bývalého cukrovaru a podzámčí podle návrhů špičkových architektů
 • Zrevitalizujeme sídliště, za pomocí dotačních titulů

 EKONOMIKA

 • Budeme odpovědně kontrolovat smysluplnost, účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků
 • Nastavíme jasná a přehledná pravidla pro získávání městských dotací
 • Průběžně budeme kontrolovat společnosti s majetkovou účastí města

 Vskutku krásný program na papíře/na webu, ale prvním krokem pro jeho realizaci, dle vyjádření místostarosty pana Richarda Zemánka je to, že: „…na sport máme určitý balík peněz a musíme s ním vyjít. Letos jsme museli plošně snížit příspěvky všem o 10 až 30 procent.

 Vyjádření mluvčího města pana Jiřího Holobrádka k reakci jednotlivých břeclavských sportovních organizací na to, že snížení městských dotaci o 10 – 30 % je pro některé  sporty likvidační, je „..že radnice bude o rozdělování rozhodovat až sedmadvacátého března. Do té doby je čas. Je ale pravdou, že úspory se hledají všude. Některé sportovní oddíly asi nebudou uspokojené, panika však není na místě.“

 Je tak z toho vidět, že jsou jen dva týdny do konce března a tak budou muset všichni rychle přemýšlet jak hospodařit, kde hledat zdroje a kde uspořit. Například břeclavská radnice – proč  cena za pronájem ledové plochy na zimním stadionu pro mládež stoupla od 1. 1. 2019 o 7 % a to z 2.200 Kč na 2.350 Kč za hodinu a přitom město Hodonín účtuje mládeži za jednu hodnu ledu jen 400 Kč. A tak bychom mohli pokračovat dále u všech, ale věřme, že si vedení města uvědomuje, že podpora pohybu mládeže je pro společnost na prvním místě – viz závěry a varování odborníků a zdravotníku ke zdraví a zdatnosti naší mládeže – a že většina rodičů má také jen svoje omezené příjmy.

Jaroslav Raclavský, Aut. Ing.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Týden hokeje

BŘECLAV / zimní stadion 26. 11. 2022 od 10 hodin 26. listopadu budou mít všechny …