Nová výstava v Galerii Závodný /Abstraction and space in dialogues /

MIKULOV

25. 01. – 10. 03. 2018

Part I: René van den Bos, René Eicke, Els Moes, Anne Rose Regenboog, Ingrid Roos, Tonneke Sengers

Společná výstava nizozemských umělců v Galerii Závodný je úvodní prezentací letošního výstavního cyklu, který se programově zaměřuje na současnou abstraktní tvorbu v evropském prostoru. V tomto prvním výběru se představím šestice umělců střední generace, které spojuje tvorba na poli abstraktního umění. V průběhu roku Galerie Závodný představí další současné zahraniční tvůrce, kteří reprezentují aktuální trendy v abstraktním a geometrickém umění.

René van den Bos /1959/ si při realizaci svých maleb osvojil dva zcela odlišné přístupy. První z nich je založen na systematické práci s akrylovou barvou a lepicí páskou, kterou na plátně umísťuje v logickém systému protínajících se řad a sloupců. Druhý přístup je založen na procesu, ve kterém přidává vodu do tenkých vrstev postupně nanášené barvy. Přechody jednotlivých barevných pruhů se tím rozostřují, hranice se stávají méně zřetelné. Užití obou přístupů /přísná kontrola x změna a nahodilost/ způsobuje napětí a množství různých možností v průběhu vzniku obrazu v jeho jednotlivých strukturálních vrstvách.

René Eicke /1954/ svůj specifický a snadno zapamatovatelný malířský rukopis zdokonaluje prostřednictvím zkoumání nových možností minimalistické abstraktní malby a užitých malířských technik. V posledních několika letech opustil práci s barvou a soustředí se na kresbu na plátně. Pracuje v systému, který je svým způsobem jasně vymezený, je možné ho definovat i předvídat, souběžně ale tento systém generuje odchylky od zvoleného řádu. Tento způsob práce ve větší či menší míře způsobuje neklid a nejistotu na ploše plátna.

Els Moes /1950/ se do Galerie Závodný vrací po šesti letech. Její práce se vyznačují vrstvením olejové barvy na plátně. Opakováním tohoto časově náročného procesu modeluje reliéfní strukturu. Ta je tvořena řadou plastických linií, které dodržují předem zvolený rytmus a sklon. Barevnost jejích prací se blíží monochromnímu projevu. Její plátna jsou černá nebo bílá, ostatní barvy používá velmi opatrně. Strukturované bílé a černé plochy odráží světlo, které se stává spolutvůrcem výtvarného díla.

Anne Rose Regenboog /1958/ se věnuje prostorovým kresbám z ocelového drátu. Základním tvarem, který je používán do nástěnných sestav, je krychle. Uvnitř jednotlivých těles Anne Rose Regenboog se nachází další prostorová kresba či systém. Krychle jsou většinou instalovány ve větším počtu tak, aby utvářely řady a sloupce. V tomto seriálním řazení je možno dobře identifikovat jednotlivé odlišnosti.

Ingrid Roos /1968/ její světelné objekty a site specific realizace jsou charakterizovány jednoduchostí a střídmostí. Barva a světlo ozvláštňují elementární tvary jejích nástěnných reliéfů. Odraz a rozptyl zbarveného světla změkčují hrany objektů a smývají ostré přechody mezi obrysy objektu a okolním prostorem. Ingrid Roos často využívá záření velmi výrazně zabarvených neonů, vnáší tím do prostoru výstavy výrazný a poutavý akcent.

Práce Tonneke Sengers /1959/ jsou silně spjaty s architekturou. Tvary nástěnných reliéfů a vnitřní uspořádání jejich ploch a linií často reagují na konkrétní architekturu. Své reliéfy vyřezává laserem z hliníkových plátů. Jejich kovový povrch poté pokrývá akrylová malba, nejčastěji ve dvou výrazných odstínech. Většinou se jedná o kombinaci černá – bílá či šedá a bílá barva. Reliéfy jsou zavěšeny na zdi v odstupu, to umožňuje proudu světla vykreslovat stíny jednotlivých pásků a segmentů. Na zdi tak vzniká nový obrazec modelovaný pouze působením světla a stínů.

Kurátor: Vladimíra Brucháčková Závodná
Kontakt: Petra Korlaar, petra.korlaar@galeriezavodny.com, tel: 777088252

Zdroj: www.mikulov.cz

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Noc literatury v Břeclavi 2023

BŘECLAV / Břeclav – bílý kostel, evangelický kostel, kino Koruna a bývalá tržnice v areálu …