Na MP opět proběhne značení kol

BŘECLAV

Od 17. 7. 2018 bude zahájeno forenzní značení jízdních kol, které budou provádět zaměstnanci MP v budově Městské policie (Kupkova 3, Břeclav). Zájemci označení jízdního kola se musí předem hlásit do pořadníku v pracovní dny v čase od 7:00 do 15:30 hod. na tel. č. 518 398 818, 724 391 277 nebo na mailové adrese denisa.mahovska@breclav.eu, případně osobně u manažera prevence kriminality v budově MP. Značení bude zdarma.

Značení kol nelze provést

• v případě, že venkovní teplota klesne pod 10°C

• na znečištěné kolo

• v případě, že časová hodnota kola je méně než 5 000 Kč. Zájemce se dostaví v termínu a čase, na který se přihlásil.

Pro evidenci musí mít s sebou

• občanský průkaz

• doklad o nabytí kola (pokud jej nemá, bude s ním sepsáno čestné prohlášení)

• čisté kolo (na znečištěná jízdní kola nelze roztok aplikovat)

Zájemce musí poskytnout při značení jízdního kola písemný souhlas (sepisuje se na místě evidence) se zpracováním osobních údajů vztahující se s registraci v událostním systému MP i v mezinárodních registrech REFIZ a DATATAG v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 (GDPR). V případe, že dojde k odcizení, ke změně majitele kola nebo ke změně jeho markantů (barvy apod.), je občan povinen neprodleně sdělit tuto informaci Městské policii Břeclav.

Zdroj: www.mpbv.cz

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Zmizela kola z nosičů

BRNO, BŘECLAVSKO: Prohlídka historických zajímavostí města měla pro turisty hořký konec.  Jízdní kola upevněná na …