Konec roku v Poštorné

BŘECLAV – POŠTORNÁ

Konec roku v Poštorné.

Slovácký krúžek Poštorná vznikl v roce 1999. Dal si do vínku, že bude udržovat staré tradice, lidové zvyky a také že bude přinášet nové akce. Že se nám to daří víte vy, naši milí příznivci sami nejlépe. Obnovili jsme fašank, na zpívání si do kostelní zahrady zveme sbory i zpěváky. Vyhlášený je náš vánoční jarmark sv. Lucie. Bylo nám velice líto, že se o tuto skromnou svatou nikdo nezajímá a tož na její počest pořádáme každoročně jarmak. Poštorenské plesňáky spolehlivě přitáhnou velmi slušnou návštěvu. Nás velmi těší, že si okolní obce vzali příklad od nás a podobné akce sami pořádají. Město jarmak, Charvatčané taktéž, v Ladné se daří fašanku.  Asi se ptáte jak to bude letos, tak pište si:

Vánoční jarmak sv. Lucie začne v pátek 9. prosince od 14 hodin a bude pokračovat v sobotu 10. prosince od 10 hodin. Po oba dny v podvečer si můžete zazpívat koledy s dětmi z mateřských školek, do Poštorné se zase těší valtický sbor žen Výběr z bobulí, také pěvecký sbor Věra při Senior klubu Poštorná.

Vánoční koncert Zpívání Koňárků bude letos v neděli 18. prosince. Zpívat se bude v Kulturním domě a vedle Koňárků vystoupí ženský a mužský sbor za doprovodu Poštorenské cimbálové muziky. Jako host se představí smíšený pěvecký sbor Rámus z Rakvic.

Na Štědrý večer si nenechte ujít půlnoční mši, bude zpívaná za doprovodu dechových nástrojů.

Na Štěpána néni pána říkávali pacholci když v tento den mohli měnit pána nebo službu. Po mši svaté celá chasa honem spěchá do hospody Na Rožku. Jednak na horký čaj, protože „v kosteli sa netopí“ a jednak zvolit nových stárků na příští rok. Potom tradičně zpívání mariánských koled na faře s typickým zvolání Koleda, koleda Stěpáááne!

Tož tak moji milí, myslím že je to tak akorát. Budeme se těšit  na vaši návštěvu. A kdybychom se neviděli, tož všecko dobré do nového roku!

Váš František Schulz

foto zdroj: www.konare.cz

 

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Zmizela kola z nosičů

BRNO, BŘECLAVSKO: Prohlídka historických zajímavostí města měla pro turisty hořký konec.  Jízdní kola upevněná na …