Den Charity v Břeclavi

BŘECLAV – 22.  září 2016 od 10 hodin

Koncem měsíce září pořádají místní charity osvětové a kulturní akce v rámci celostátní kampaně Den Charity. Cílem kampaně je seznámit širokou veřejnost s činností a posláním, zajímavou formou představit zájemcům jednotlivá pracoviště a charitní zařízení.
Akce se konají kolem svátku
sv. Vincence z Pauly, patrona charitních zařízení a kněze, který zasvětil celý svůj život péčí o chudé a vždy se důsledně řídil svým heslem:“ Bratři! Nemilujme slovem a jazykem, ale skutkem a pravdou.“

Den Charity není spojen s žádnou finanční sbírkou. Naopak jde o poděkování veřejnosti za celoroční spolupráci při nejrůznějších charitativních akcích a projektech. Oblastní charita Břeclav by se ráda takto prezentovala 22. září od 10 do 15 hod v charitním stánku na tzv. pěší zóně u břeclavského gymnázia. Formou propagačních materiálů a podanými informacemi budeme návštěvníky seznamovat se všemi nabídkami služeb instituce, včetně zapůjčování zdravotních pomůcek. Přítomnost zdravotních sester z charitní ošetřovatelské služby nabídne i možnost dozvědět se, zda patříte do Klubu zdravých srdcí – to napoví měření krevního tlaku. Získáte následné informace o možných problémech spojených s hypertenzí, připraveny jsou i speciální brýle simulující stav po požití omamných látek či vyzkoušení si nelehkého pohybu na vozíku pro imobilní.

Pro malé i větší děti je nachystána výtvarná dílnička s omalovánkami se zdravotní tematikou, hravé poskytnutí první pomoci, kvízy a vědomostní testy za přítomnosti studentek Soukromé SOŠ manažerské a zdravotnické s.r.o. Břeclav. Odměnou bude zkušební jízda vozítkem segway i malá sladkost. Kolektiv pracovníků Oblastní charity Břeclav se těší na setkání s veřejností.

Alena Káňová

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Aleš Černý – NA PODLUŽÍ

BŘECLAV / Synagoga Břeclav 9. 2 – 17.3. 2024 / vernisáž 8. 2. v 17 …