foto:www.mirandie.cz

Chráněné bydlení Mirandie je čerstvě zkolaudováno.

 Brumovice – Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích na Břeclavsku pro dospělé osoby s mentálním postižením bylo řádně zkolaudováno 30. října 2014. Stavět se začalo loni v září, stavba byla provedena za pouhých 14 měsiců. V současné době probíhá výběrové řízení na klienty, čeká se na schválení výběrového řízení na vnitřní vybavení. Zahájení provozu je posunuto z tohoto důvodu na květen- červen 2015.

Náklady na provedené stavební práce činí celkem 18 144 212 Kč. Část vynaložených nákladů ve výši 9 985 463 Kč byla proplacena z evropských prostředků, další částka ve výši: 5 815 777 Kč byla předložena k proplacení, poslední část bude předložena po realizaci vnitřního vybavení. Celkové náklady jsou rozpočtovány na 20,8 milionů Kč. 17,5 milionů Kč je maximální výše dotace, chybějící peníze ve výši 3,3 milionu korun si musí BETLÉM zajistit sám. Prostředky ve výši cca 1,7 milionu korun jsou už použity, ale citelně schází 1,6 milionu korun, tedy necelá polovina potřebné částky, kterou je potřeba zajistit co nejdříve, vzhledem k tomu, že pro jejich pokrytí je použito půjčky.

Vznik projektu Chráněného bydlení Mirandie

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM se sídlem v Kloboukách u Brna provozuje na Hustopečsku již tři zařízení sociálních služeb pro dospělé i děti s vážným postižením tělesným, mentálním i kombinovaným. Žádné z nich však nemá statut chráněného bydlení, o které je z řad dospělých osob s mentálním postižením a jejich rodin velký zájem. Není divu – jde o nejmodernější sociální službu s maximální mírou její humanizace.

Popis projektu Chráněného bydlení Mirandie

Chráněné bydlení rodinného typu nabídne místa 12 dospělým osobám s mentálním postižením vyžadujícím vyšší míru pomoci a dohledu druhé osoby. Budou ho tvořit dva samostatné byty (domácnosti), každý pro šest osob. Vstup a technické zázemí budou společné, chybět nebude výtah.

Uživatelé služby, tj. obyvatelé Mirandie, budou plně integrováni do sociálních struktur obce a regionu. Aby se co nejvíce přiblížili životu svých vrstevníků, budou dopoledne dojíždět do volnočasových dílen v sousedních Morkůvkách, odpoledne mohou pomáhat při úklidu, práci na zahradě a čas budou mít i na procházky a společné aktivity. O víkendu a o svátcích budou jezdit na výlety a rekreační pobyty, případně navštěvovat rodiče.

 

Jakým způsobem lze pomoci ?    

V sobotu 29. listopadu 2014 od 18:00 hodin se bude konat v Hotelu Centro Hustopeče 14. společenský večer s dobročinnou aukcí, jejíž výtěžek je určen na spolufinancování tohoto projektu. Srdečně zveme na toto společenské setkání, bude hrát skupina TEREBINT a možná přijde i kouzelník, podrobnější informace jsou na webu www.betlem.org, před akcí samotnou zde budou včas zveřejněny dražené exponáty.

?     Peníze je také možné darovat na sbírkový účet: 2331534/0300

?     DMS MIRANDIE odeslané na číslo 87777 (stojí 30 Kč a MIRANDIE z toho obdrží 28,50 Kč). Pokud pošlete textovou zprávu ve tvaru DMS ROK MIRANDIE, bude váš dar formou SMS opakován každý měsíc v průběhu jednoho roku, celkem 12x. Pro veřejnost je již instalováno 12 sbírkových pokladniček na významných místech v okrese Břeclav, Hodonín a Brno-venkov, tedy na území, odkud budou pocházet budoucí klienti Chráněného bydlení Mirandie.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

70 let volejbalu na Lokomotivě si připomněly také žákyně z osmi klubů Jižní Moravy

BŘECLAV V sobotu 13. 4. 2024 se uskutečnil k příležitosti oslav sedmdesátého výročí vzniku volejbalového …