Československé legie ve filatelii

Břeclav – V polovině měsíce října 2014 byla vydána kniha nazvaná Československé legie v 1. světové válce. V jejím podtitulu se uvádí, že je autorovým příspěvkem k oslavě stého výročí vzniku československé branné moci 1914–2014.

Publikaci napsal a sestavil Ladislav Olšina, vydala ji břeclavská společnost EUROPRINTY, na grafické úpravě se podíleli Ladislav Olšina a Miroslav Chromý, který je zároveň autorem obálky. Kniha v pevných deskách byla vydána v nákladu 500 kusů.

Zmíněný Ladislav Olšina jejím vydáním navazuje na své předchozí práce, jež prezentují odbornou filatelistickou literaturu. Svědčí o tom i jejich názvy – Zkusmé tisky a Obloukové typy. Jeho druhá kniha byla oceněna v roce 2012 na mezinárodní výstavě IPHYLA v německém Maizu. Na rozdíl od předchozích publikací ovšem kniha spojuje problematiku filatelistickou a historickou. Na pozadí historických reálií, dokládajících vznik a boje československých legií na ruské, francouzské a italské frontě i problematiku těchto specifických vojenských sborů v rámci první republiky, se Olšina věnuje promítnutí uvedené otázky v československé známkové tvorbě v rozmezí let 1918-1938.

Jak uvádí sám autor: „Kniha je filatelistickým pojetím (výše uvedeného výročí) od vzniku Československa do jeho rozpadu v roce 1939. Slavné bitvy a jednotlivá (poválečná) výročí jsou připomenuta vydanými známkami, jejich návrhy a zkušebními tisky. Důraz je kladen na obrazovou prezentaci historických reálií prostřednictvím bohatého souboru dobových fotografií. Další část publikace tvoří specificky filatelistická problematika. Vedle dobové korespondence, polní pošty, je zde reprezentativní ukázka poštovně prošlých celistvostí z let první republiky i počátku okupace: Bohatě ofrankované obálky obchodní i osobní korespondence, firemní listy, dopisnice atd.“

Kniha je dalším kvalitním příspěvkem současné české filatelistické literatury. Slavnostně byla pokřtěna 14. října letošního roku v Praze v sekretariátu  Československé obce legionářské. Jedním z jejich kmotrů byl místopředseda ČsOL Jindřich Sita.

Legie olsina obalkaRGB (1)

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Lucie Myslivečková – Krasocákance

BŘECLAV / Městské muzeum a galerie / Lichtenštejnský dům 19. 7. – 8. 9.2024 / …