Každý rok se na mikulovském zámku koná charitativní akce na pomoc občanského sdružení BILICULUM. foto: Jitka Sobotková

BILICULUM POMÁHÁ JIŽ JEDENÁCT LET POSTIŽENÝM DĚTEM TAKÉ DÍKY PŘÍZNI SPONZORŮ

Mikulov – Je to už neuvěřitelných jedenáct let, kdy vzniklo naše občanské sdružení BILICULUM a začalo v Mikulově poskytovat sociální služby pro děti s kombinovaným postižením.

Za tu dobu se naše organizace rozrostla nejen o nové děti s hendikepem a samozřejmě i o nové pracovníky, zrekonstruovali jsme druhé patro budovy stacionáře. Na přilehlé zahradě jsme vybudovali krytou pergolu s bezbariérovými chodníky a vychovali jsme v Mikulově desítky profesionálů v oblasti sociálních služeb.

V současné době poskytujeme dvě sociální služby, a to denní stacionář Mikulov a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – STONOŽKA. Jsme nezisková organizace. Na svoji činnost získáváme finanční prostředky sami. Dotace – když se nějaké podaří získat – pokryjí stěží 50 % provozních nákladů. Celkový rozpočet našich sociálních služeb překračuje často 7,5 mil. korun za rok. Dofinancovat tak obrovskou finanční částku se nám daří jen díky Vám všem, kteří nás dlouhodobě finančně či materiálně podporujete. A proto bych chtěl jménem našeho občanského sdružení BILICULUM touto cestou poděkovat našim dlouhodobým významným partnerům a sponzorům:

Městu Mikulov za stálou finanční i materiální podporu. Panu starostovi Rostislavu Koštialovi za zprostředkování kontaktu s firmou Landmann s. r. o., zastoupenou Dr. Michaelem Piattim, která darovala našemu sdružení prostřednictvím města Mikulov 100 000 Kč

Firmám:

Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r. o.; Emerson Climate Technologies, s. r. o.; PEMAG, spol. s r. o.; STKO, spol. s r. o.; Kondice s. r. o.; Praktik Mikulov s. r. o.; BOTTLING PRINTING s. r. o.; Jezdecký klub Mikulov; Panu Pavlu Čechovi a firmě NetSERV, s. r. o., za bezplatné připojení k internetu; Ing. et Ing. Tomáši Hlavenkovi, MBA, za pravidelnou finanční podporu; Ing. Petru Marcinčákovi, BA; panu Zdeňku Vyhnalíkovi; panu Janu Faboukovi a celé řadě dalších našich sponzorů

Petr Malásek, ředitel

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

ANDY WARHOL – VÝSTAVA

MIKULOV / Galerie Cibulka, Náměstí 20/30 15. 6. – 15. 9. 2024 Unikátní průřez z …