Autorský koncert v ZUŠ Mikulov

MIKULOV

V úterý 17. ledna v 17 hodin rozezní prostor koncertního sálu mikulovské ZUŠ hudba skladatelky Jarmily Mazourové – autorky, která má k Mikulovu i k mikulovské ZUŠ velmi blízko.

Během své dlouhé a bohaté pedagogické i skladatelské kariéry zde totiž po dvakráte působila jako učitelka kompozice a hry na klavír – poprvé v letech 1964–1966 a podruhé od roku 2009 až dosud.

Jarmila Mazourová studovala v letech 1958–1963 skladbu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Byla první ženou studující na JAMU tento obor. Poté se věnovala pedagogické činnosti v Mikulově a posléze v Brně a vychovala celou řadu úspěšných skladatelů, dirigentů a klavíristů. Současně však pokračovala i v činnosti skladatelské – do dnešního dne má na svém kontě 71 rozmanitých skladeb pro různé nástroje či komorní soubory, dále několik vokálních cyklů, dva balety, melodram a dětský muzikál Obrázky z Afriky, který byl úspěšně proveden v loňském roce v Mikulově žáky zdejší ZUŠ.
Koncert je uspořádán k autorčinu významnému životnímu jubileu a nese název podle hesla, jímž se Jarmila Mazourová po celý svůj umělecký život řídila – Hudba je sdělení!
Jiří Vrbka

Zdroj: www.mikulov.cz

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Živá hudba U Zajíce – Chameleon Groove

MIKULOV / Zahrádka U Zajíce, Náměstí 3 13. 04. 2024 / 19 hodin Funk rockový …