foto.panoramio.com

5x Proč? aneb Nová trasa pro pěší i cyklisty je hotova

Rozhovor týdne Luboš Krátký, místostarosta Břeclavi

BŘECLAV – Tento týden bude slavnostně otevřena nová cyklostezka vedoucí přes areál bývalého cukrovaru. Více nám o stavbě prozradil místostarosta Luboš Krátký.

 Proč cyklostezka nevede těsně kolem Dyje jako na druhém břehu?

Realizace vychází ze studie architekta Libora Foukala. Naším cílem bylo to, aby se nábřeží v cukrovaru stalo také pobytovým místem a aby chodci nebyli v kolizi s cyklisty. Nechtěli jsme, aby nábřeží bylo jen průjezdnou a průchozí komunikací. Na protější straně je cyklostezka dost těsně u vody a vedle ní je chodník. Pokud jde po chodníku vícečlenná skupina nebo když se chce chodec zastavit u řeky, tak je často v kolizi s cyklistou. V cukrovaru je dostatek prostoru a proto je pěší trasa u vody i s místy k zastavení a je oddělena zelenou plochou od cyklostezky. Podle mě je to rozumné. Zda je pruh zeleně optimálně široký, je věc názoru. Považuji stavbu za první část revitalizace tohoto 20 let zanedbaného území. Předpokládám, že i díky této investici se začnou „žít“ i další, dnes opuštěné části areálu.

 Proč je na začátku trasy „kruháč“ pro chodce?

Taková byla myšlenka architekta. V této části je již nyní čilý pěší provoz, chodník zde navazuje na pěší koridor z náměstí TGM a prostor před bývalou tržnicí má potenciál být vhodným shromažďovacím prostorem. „Kruháč“ může být jeho budoucí součástí. V tomto místě dochází ke křížení pěšího a cykloprovozu a tomu se přizpůsobila trasa cyklostezky, její zakřivení kolem „kruháče“ funguje jako zpomalovací retardér.

Proč je na jednom místě hned osm laviček, které jsou navíc otočeny zády k Dyji?
Dnes, když ještě není upravena a využita plocha mezi cyklostezkou a velkou tržnicí, může jejich umístění působit podivně. Ale všechno má svůj vývoj. I zde je třeba úpravy chápat jako první krok revitalizace cukrovaru. A umístění laviček lze velmi jednoduše upravit.

Proč se dělala nová cihlová zídka kolem řeky – buď se mohla spravit (a levněji) původní, nebo se mohlo udělat stejné zábradlí jako je na zbytku nábřeží a na protějším břehu?
Moje původní myšlenka byla ponechat původní cihlovou zídku jako připomínku historie cukrovaru. Projektant to ale vyhodnotil tak, že zídka je ve velmi špatném stavu, nesplňovala normové parametry a nebylo možné garantovat její bezpečnost. Proto se vybudovala zídka nová.

Na jednom konci se cyklostezka místo plynulého napojení na existující komunikaci prudce lomí do pravého úhlu. Proč?
Původně měla cyklostezka procházet pod budovou, ale na tomto řešení jsme se zatím nedohodli s jejím vlastníkem. Realizace vychází z konzultací s dopravní policií. Problémem je, že ta komunikace je jednosměrkou v opačném směru. I když je na ní provoz omezený, hrozí kolize aut s cyklisty. Výsledkem je, že cyklisté na komunikaci budou připuštěni, ale musí tam být toto omezení, aby museli zpomalit a nevjeli do protisměru v plné rychlosti. Řešení je potřeba chápat jako bezpečnostní opatření. V realizaci úpravy nábřeží jistě najdeme několik „dětských nemocí“, ale opakuji, že celou akci vnímám jako první krok k oživení areálu, který byl 20 let ostudou města. Věřím, že areál má obrovský potenciál a že může být během několika dalších let příjemným pobytovým místem s vhodnou infrastrukturou a občanskou vybaveností.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Mezinárodní den muzeí 2024

BŘECLAV / Městské muzeum a galaerie 18. 05. 2024 Na 18. května připadá tradičně Mezinárodní …