Nevyjíždějte s namrzlými skly

BRNO, BŘECLAV: Policisté kontrolují, zda si řidiči plní povinnosti.

Zima je v plném proudu, a přesto někteří řidiči ignorují zákonná ustanovení, která se týkají očištění vozidel od sněhu a námrazy. Tito nebezpeční řidiči pak hazardují nejen se svým zdravím, ale ohrožují i ostatní účastníky silničního provozu. Jihomoravští policisté evidují dokonce nehodu s tragickými následky, za níž stálo právě nedostatečně očištěné čelní sklo.

Této problematice se věnují policisté v rámci běžného výkonu služby. I když by se mohlo zdát, že dnes počasí řidičům usnadnilo práci, našli se opět provinilci, kteří si ani slabou námrazu z okem řádně neočistili. V ranních hodinách jsme se v Brně i Břeclavi pečlivěji zaměřili na sídliště, kde řidiči nechávají přes noc vozidla většinou odstavená na venkovních parkovištích a ráno jsou povinni očistit si skla tak, aby jim námraza nebránila ve výhledu. Nutno dodat, že drtivá většina řidičů během pár vteřin své auto očistila, dnes k tomu opravdu stačilo pár tahů smetáčkem či škrabkou. Ale někteří řidiči jsou stále nepoučitelní (viz foto). Dokonce se dopravní hlídce v Břeclavi stalo, že když zastavovala řidiče, který neměl skla pořádně očištěná, na jejich výzvu nereagoval. Vozidlo zastavil až v době, kdy za sebou uslyšel zvukové výstražné znamení. Jak sám uvedl, nezastavil z toho důvodu, že policisty přes neočištěná skla neviděl.

Znovu připomínáme povinnosti, které se vztahují na řidiče. Řidič nesmí:

  • řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran
  • řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

Zdroj: www.policie.cz

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Nákup, hledaný a jízda

BŘECLAV (11.6.2024) – Po delší odmlce něco krátkého. Strážníky požádala o pomoc žena, které byly …