XVII. Festival Národů Podyjí

MIKULOV

15. – 17. července 2016

Mikulov, Podyjí. Krásné městečko na česko-rakouské hranici v krásném regionu, spojujícím české a rakouské pohraničí. V dávné minulosti přijal Židy vyhnané z Vídně, novokřtěnce vyhnané ze Švýcarska, Chorvaty prchající před tureckými nájezdy. Dodnes na místo vyhnaných Židů a Němců přijímá lidi ze všech koutů světa. Jen na Husově ulici tu vedle sebe žije dvanáct národností. Mikulovští s tím problémy nemají Tradice rozmanitosti, přátelství a tolerance zde mají své dlouhé kořeny v kraji samém. Buďto jsou tu doma všichni anebo nikdo.

Spolek Národy Podyjí se sedmnáct let zabývá životem národů a národnostních i jiných menšin v oblasti multikulturního česko-rakouského příhraničí. Od roku 2000 pořádá každé léto Festival národů Podyjí v Mikulově, na kterém mají zde žijící národnostní skupiny příležitost představit své hudební, taneční, divadelní a kulinářské výtvory.

Cílem sdružení je podpora porozumění a vzájemnosti mezi majoritním obyvatelstvem a menšinami, národnostními, společenskými i politickými. Smyslem Festivalu je vyzdvižení etnické různorodosti coby pozitivního regionálního specifika, zvýšení tolerance, pochopení problémů menšin majoritním obyvatelstvem a podpora sebevědomí a pocitu respektovanosti minoritních skupin. Snažíme se o to způsobem, který u širokého publika slibuje nejvyšší akceptanci a nejnižší kontroverznost: jako atraktivní kulinární a kulturní setkání.

V sobotu je pak mikulovské náměstí zaplněno stánky, kde je možné ochutnat speciality téměř dvaceti národností, od vietnamských a ruských až po španělské a irské. Součástí programu je také ochutnávka místních vín. K místním se zde počítají vína jak z mikulovské, tak i z poysdorfské oblasti.

Kulinární část doprovází neméně pestrý celodenní hudební program, ve kterém se od rána až do pozdního večera vystřídá tucet více či méně známých kapel, zejména těch, kteří zde hledají či již nalezli svůj nový domov.

Součástí sobotního programu je rovněž položení věnců obětem národnostní nesnášenlivosti v Pohořelicích, Drasenhofenu a Poysdorfu za účasti zástupců města, spolku Národy Podyjí i zájemců z řad návštěvníků festivalu.

Tradičním nedělním vyzněním festivalu je dopolední snídaně ve veřejném prostoru, navazující na projekt rakousko-českých umělců Permanent Breakfast. Přizváni jsou návštěvníci festivalu i náhodní kolemjdoucí. Letošní ročník pokračuje až do pozdního odpoledne programem jihomoravských Chorvatů.

Celý festival má významný přeshraniční rozměr. Všechny propagační tiskoviny i popisky kuchyní jsou důsledně dvojjazyčné a dvojjazyčně je také moderován celodenní program. Mezi prezentovanými kuchyněmi bývá zpravidla nejméně jedna rakouská a programu se pravidelně zúčastňují i hudební skupiny z Rakouska. Festival navštěvují rakouští sousedé i návštěvníci z Vídně. Za dobu jeho trvání se ho zúčastnila rovněž řada českých i rakouských politiků, kterým zejména v dobách narušených vztahů mezi oběma zeměmi poskytl příležitost k neformálnímu setkání a výměnám názorů. A dlouhá léta patřila ke sponzorům festivalu také Rakouská národní banka.

Za dobu své existence se spolku podařil slušný kus práce. Nejen v Mikulově, kde je jeho působení přímo hmatatelné v podobě rostoucího sebevědomí Mikulova coby národnostně tolerantního a bezproblémového města, ale i na obou stranách hranice, kde si Národy Podyjí vytvořily pozici integračního prostředníka, až po jejich známost a podporu u lokálních i centrálních institucích obou zemí.

narody_podyji_2016_program

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM VE VINAŘSTVÍ BARAQUE: Holčička a cigareta

Čtvrtek 13. června 2024, začátek ve 18.30 hodinVinařství Baraque, Hodonínská 12, Velké Pavlovice Účinkují: Petra …