Výtvarník Pavel Doležal oslaví své jubileum výstavou

BŘECLAV – Městské muzeum a galerie Břeclav

27. 10. 2016 – 17 hodin – PAVEL DOLEŽAL –  STRUKTURY

Městské muzeum a galerie Břeclav připravilo výstavu významného břeclavského výtvarníka Pavla Doležela při příležitosti jeho jubilea. Pavel Doležal (*1961) je malíř, tvůrce prostorových objektů, designér, fotograf, divadelník a hudebník, jehož talent je důkazem silné rodinné umělecké tradice. Vyrůstal v Mikulově jako vnuk akademického malíře Rudolfa Gajdoše, což se bezesporu promítlo do jeho pozdější tvorby. Velký vliv na něj měla i tvorba strýce Jana Gajdoše, a to jak práce grafické, tak ty z leptaného skla.

Doležal vystudoval umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté se dlouhou dobu živil jako reklamní grafik. Stal se zakládajícím členem výtvarné skupiny A6, v současnosti je členem Sdružení břeclavských výtvarníků a předsedou občanského sdružení Krasula.

Tvorba Pavla Doležala je rozmanitá jak technologicky, tak tematicky. V jeho tvorbě nalezneme interiérové vitráže a leptané sklo, fotografii, malbu, ale i technologicky náročné kombinace uměleckých technik, které dokazují jeho uměleckou zručnost, talent a zkušenost. Pracuje mnohdy s vrstvením barev, zlacením, barevnými písky, pracuje i se dřevem a kamenem. O jeho významu svědčí i počet realizovaných výstav a projektů, kterých je více než 50.

Pavel Doležal své dílo představí v muzeu pod vodárnou, a to zejména výběrem svých aktuálních prací. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 27. 10. v 17.00 hod. Všichni jste srdečně zváni!

dolezal

 

Kurátorka výstavy  Mgr. Nina Kuhnová

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Muzejní noc na Pohansku

25. 5. 2024 Přijďte s námi procestovat historii! Letošní muzejní noc se odehraje na zámečku …