V nemocnici nacvičovali evakuaci pacientů

BŘECLAV – V úterý 19. května se Břeclaví rozeznělo houkaní sirén hasičských aut, která spěchaly do areálu Nemocnice Břeclav hasit požár.

Naštěstí se jednalo pouze o taktické cvičení, kterého se zúčastnily požární jednotky, a to jak profesionálních hasičů HZS JMK Břeclav,  tak i jednotek dobrovolných hasičů z Břeclavi a okolních obcí. Zapojily se také další složky Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje.

„Zajištění bezpečnosti pacientů a zaměstnanců je jednou z priorit, na které se vedení nemocnice zaměřuje. Proto uvítalo možnost provedení nácviku likvidace požáru ve spolupráci s HZS JMK,“ uvedla tisková mluvčí nemocnice Radomíra Schweitzerová.

Nácvik evakuace osob a hašení požáru proběhl v prostorách 4. patra lůžkového objektu B. Simulovaný požár zapříčinilo vadné zářivkové těleso ve skladu s čistícími prostředky, lůžkovinami a molitanovými matracemi. Pro toxické zplodiny hoření, které se rozšířily na chodbě oddělení, se nestihly evakuovat dva pokoje s pacienty. Pro jejich záchranu hasiči použili výškovou techniku pro evakuaci osob. V průběhu cvičení byly použity i dýchací masky. Zaměstnanci nemocnice úspěšně evakuovali pacienty dle evakuačního plánu pracoviště. Rolí pacientů – figurantů se ujaly studentky SSOŠ manažerské a zdravotnické Břeclav. Byl také prověřen interní sytém informování a svolání zaměstnanců.

Díky taktickému cvičení byla ověřena funkčnost požárních evakuačních plánů a dalších vnitřních předpisů týkajících se problematiky požární ochrany ve zdravotnickém zařízení. Největším přínosem pro zaměstnance nemocnice bylo, že si mohli ověřit svoji osobní připravenost pro řešení krizových situací.

O nás Jiří Holobrádek

Jiří Holobrádek
tel.: 723 865 819 e-mail: holobradek@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

76. výročí osvobození města Břeclavi

V dubnu si připomínáme významné výročí osvobození Břeclavi, které bylo dokončeno 17. dubna 1945, kdy …