Satelit tým

„S moderní technikou ke zkvalitnění výuky“

Modernizace odborného vzdělávání na SPŠ a OA v Břeclavi.

Vzhledem k probíhajícím technologickým, ekonomickým, společenským a dalším změnám je v dnešní době naprosto nezbytná modernizace obsahu
i forem vzdělávání na SŠ.   Velmi důležitou součástí vzdělávání je praktická výuka a těsná spolupráce s regionálními firmami, kde mají žáci možnost si ověřit své teoretické vědomosti v praxi. Máme ověřeno, že pokud si žák může tyto znalosti zavádět přímo do reality, má i k dané výuce úplně jiný vztah. Už několik let se nám to potvrzuje a je třeba i nadále tuto činnost rozvíjet. K dosažení co nejlepších  výsledků musí být splněny další podmínky a tím je, aby   škola disponovala  pokud možno nejmodernějším  materiálním  vybavením a samozřejmě nejkvalitnějšími  pedagogickými pracovníky. Díky úsilí vedení školy tímto moderním zařízením škola disponuje a má i to štěstí, že má  výborné pedagogy, kteří žáky s prací na těchto zařízeních  seznamují.
V současné době spolupracujeme s řadou firem v okolí. Naše škola má v současné době takové vybavení, že jsme rovnocennými partnery pro spolupracující firmy.  Je to například zařízení na 3D skenování( Hany Scan 300, 3D měřidlo Handy Proble, program na podporu procesu výroby Monaco a v neposlední míře možnost testování výrobků na robotu RX 170. Dnešní  vybavení školy v oblasti strojírenství a elektrotechniky je díky podpoře zřizovatele školy  velmi nadstandardní a můžeme pomoci firmám při řešení dílčích úkolů ve výrobě. Jsme připraveni na mnohem rozsáhlejší spolupráci se všemi regionálními firmami.

Nevěříte?  Přijďte se podívat na moderní školu!

Dny otevřených dveří:
21. ledna 2017 a 21.února 2017

Průmyslovka staví satelit v rámci soutěže CanSat 2017 vyhlášené ESERO

Tým ve složení Tomáš Hlaváč (EL4A), Vojtěch Mach (EL4A), Jan Šíma (EL4A), Jiří Kadlec (EL2A) a Radek Račický (EL2A) ze Střední průmyslové školy Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav se účastní soutěže CanSat vyhlášení ESERO (EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE). CanSat je malou napodobeninou skutečné družice, která má rozměry plechovky od limonády. Do této velikosti se musejí vejít všechny základní systémy od baterie, přes vysílací zařízení až po samotné senzory. CanSaty totiž mají za cíl, stejně tak jako jejich velké vzory, získat určitá data pro další analyzování. Data získávají po vystřelení raketou nebo vypuštěním z jiného nosiče (např. letadla či balonu) do přibližně kilometrové výšky a při následném řízeném sestupu s pomocí padáku a bezpečném přistání. Cílem je získaná data analyzovat, případně zasadit do širšího kontextu celé mise a prezentovat odborné porotě. Soutěž má v každé členské zemi ESA (European Space Agency) své národní kolo, jehož vítěz postupuje do evropského finále.

Vítězství soutěžního týmu průmyslovky ve své kategorii v rámci soutěže Merkur Challenge

V rámci této soutěže se tým ve složení David Šimek (El4A), Pavel Hájek (SOU), Vojtěch Mach (El4A) a Vojtěch Boleček (El3A) zvítězili ve své kategorii „Kreslení čtyřlístku robotickou rukou“ v soutěži Merkur perFEKT Challenge organizované FEKT VUT Brno a postoupili do superfinále. Získali tak pro naši školu možnost obhájit loňské superfinálové vítězství. Úkolem týmu je nastudovat problematiku inverzní kinematiky a sestavit ze stavebnice MERKUR robotickou ruku s 6 stupni volnosti podle návodu. Pomocí softwaru WinSOS vytvoří sekvenci příkazů (pohybů) pro každý servomechanismus tak, aby na papír robotická ruka nakreslila tvar čtyřlístku. Tužka bude uchopena v platové kleštině na konci robotického ramene. Kreslící plocha bude mít formát max. A4. Hodnotit se bude sestavení robotické ruky, kresba alespoň rovné čáry, kresba oblouku, napojení jednotlivých dílčích čar, vzhled celkové kresby. Soutěže se v letošním roce zúčastnilo 53 týmů ze středních škol z celé České republiky. Do superfinále postoupilo 8 týmů.

rop-propagace-zarizeni-2

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Muzejní noc na Pohansku

25. 5. 2024 Přijďte s námi procestovat historii! Letošní muzejní noc se odehraje na zámečku …