Pálavské vinobraní, foto archív

Kulturu neorganizuje město přímo, organizuje ji Mikulovská rozvojová

MIKULOV – Poněvadž se všeobecně ví, že do Mikulova se nejezdí jen za vínem, ale také za kulturou, které je zde plno a která často s vínem souvisí, zeptali jsme se jednatele obchodní společnosti Mikulovská rozvojová, s.r.o. Jaroslava Smečky, jak to v Mikulově dělají.

Proč zrovna Mikulovská rozvojová?
Je to dáno přirozeným vývojem. Organizováním kultury v Mikulově se od revoluce zabývalo několik institucí, naposledy odbor kultury při městském úřadu. Nebylo to šťastné řešení, poněvadž kulturní akce se pořádají většinou odpoledne, večer a o víkendech a tady vznikl první problém: Jak tyto pracovníky odměňovat. Dalším problémem byla pracovní doba. Ta musí být naprosto pružná a pracovníci musí pracovat kdy je potřeba a kde je potřeba. Další problém byl se získáváním dotací na pořádané akce. Naše společnost má v tomto směru daleko větší možnosti. Pracovník této organizace musí být iniciativní, mít prostor k realizaci a umět okamžitě reagovat. To na úřadě nešlo, poněvadž tam musí vše schvalovat rada nebo zastupitelstvo, a to někdy trvá i měsíc.

Kdy vznikla vaše společnost?
Mikulovská rozvojová, s.r.o. byla založena v roce 2006 jako obchodní společnost z iniciativy Města Mikulov a město je jejím jediným vlastníkem. Společnost se zaměřuje na produkci a propagaci kulturních, vinařských a společenských akcí, a to nejen v průběhu turistické sezony, ale celoročně. Aktivity jsou převážně realizovány především prostorách Náměstí, amfiteátru, zámku, Dietrichsteinské hrobky, městského kina, kinoklubu a v dalších pronajatých prostorách. Naše společnost se zaměřuje na přípravu a pořádání kulturních, vzdělávacích a společenských akcí, zejména koncertů, divadelních představení, výstav, přehlídek, soutěží, filmových představení a podobně. Zabezpečujeme provoz Dietristeinské hrobky a městského kina, nabízíme pronájmy společenských prostor jako je kinosál, kinoklub a amfiteátr. Shromažďujeme a poskytujeme informace o kulturních činnostech v Mikulově, včetně provozu reklamních ploch zřízených městem Mikulov. Poskytujeme služby a spolupracujeme se zájmovými sdruženími a spolky působícími v rámci kulturního a sportovního dění v Mikulově i v okolí. Zajišťujeme aktualizaci webových stránek města Mikulova v části kultura, sport a volný čas. Zajišťujeme propagaci a prezentaci města Mikulova v médiích, vydáváme zpravodaj města a spravujeme výlepové plochy v Mikulově.

Jaké jsou vaše stěžejní akce?
Především Slavnost vína – Pálavské vinobraní. Je to zatím mediálně i divácky nejznámější a nejnavštěvovanější akce. První Palavské vinobraní se konalo již v roce 1947 a je téměř o patnáct let starší než Znojemské vinobraní. Původně se odehrávalo pod Sirotčím hrádkem v Klentnici a nyní se již více jak čtyřicet let koná v Mikulově po celém městě. Probíhá vždy druhý zářijový víkend a trvá tři dny. Již neodmyslitelně se k této slavnosti váže i připomínka významné historické události z dějin Mikulova. Vždy v pátečních večerních hodinách vyráží z mikulovského náměstí skupina těžkooděnců, aby vysvobodila z vídeňského vězení krále Václava IV. Na historický průvod navazuje krojovaný průvod na němž nemůže chybět ani bůh vína Bakchus.
Dále je to filmový festival Jeden svět. Ten proběhl v březnu a je to jeden z největších lidsko-právních filmových festivalů v Evropě. Pořadatelem je organizace Člověk v tísni. Pak je to Velikonoční Mikulov – Vítání jara. Tato akce probíhá v dubnu a je spojená s velikonočním jarmarkem. V květnu to jsou Slavnosti Města Mikulova. Zde jsou prezentovány historické ukázky života v Mikulově, rekonstrukce napoleonské bitvy, předávání panství Lichtenštejnům a další aktivity. V turistické sezoně probíhá Mikulovské hudební a divadelní léto. Jsou to koncerty a představení v různých žánrů v různých částech města. V září jsou to Dny židovské kultury, které navazují na historický odkaz a snaží se představit židovské tradice široké veřejnosti. Turistickou sezonu prodlužuje Svatomartinský Mikulov a rok uzavírá Advent v Mikulově – adventní koncerty, Mikulášská nadílka, vánoční trhy a další vánoční aktivity.

Co spolupráce s ostatními kulturními subjekty?
V Mikulově je mnoho různých subjektů, které organizují kulturní akce, se kterými samozřejmě spolupracujeme, nebo se přímo podílíme na organizaci a snažíme se také termíny koordinovat. Někdy se zdá, že je u nás až překulturováno. Ze známých akcí je to např. Mikulovský zpěváček, Setkání souborů pod Taneční horou, Mikulov Gurmet Festival, letos již XIV. Jazzový večer, Concentus Moraviae, Kytarový festival, XXI. Mikulovské výtvarné sympózium „dílna 2014“, XV. festival národů Podyjí, Kryštof kemp, Festival sousedé, Mikulovské Pivobraní, Eurotrialog Mikulov, Kampanila a mnoho dalších akcí.

Myslíte si tedy, že vaše organizace má ideální parametry pro organizaci kultury?
Poněvadž jsem sám 10 let soukromě kulturu organizoval a nějaké zkušenosti jsem nasbíral, myslím si, že tato organizace má skutečně momentálně z toho co tu od revoluce bylo, ty nejlepší předpoklady. Jsme sice ještě příliš svázaní městem a město nám některé věci ještě dost brzdí, ale máme větší možnost podnikání, na drobných akcích spolupracujeme s místními spolky a sami se spíše zaměřujeme na ty velké akce. Je to jistě podmíněno dobrým a pracovitým kolektivem. Máme tři statutární pracovníky, čtyři kmenové pracovníky a spoustu externích pracovníků. Všichni musí svou profesi ovládat, být komunikativní a částečně univerzální. Tým máme dobrý, takže mohu konstatovat, že práce se nám celkem daří.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Hudební středy u Kapra: Vasilův Rubáš (alternativa, Praha)

BŘECLAV / Letní terasa Pod Zámkem / Pod Zámkem 4 17. 7. 2024 20:00 Vasilův …