Zámecká zahrada získá novou tvář

MIKULOV – (js) – Mohutná barokní brána do zámeckého parku se brzy otevře. Už bezmála rok je pro návštěvníky uzavřena. O projektu s názvem Obnova zahradních teras barokní zahrady u zámku v Mikulově jsme si povídali s ředitelem Regionálního muzea v Mikulově Petrem Kubínem.

Jak moc se zahrada odlišuje od svého předchozího stavu?

Obnova se týká téměř celého areálu okolo budovy zámku. Baroková zahrada, tedy plocha za Försterovou branou, využívá ornamentiky barokního stylu (s odkazem na dochované historické dokumenty), symbolicky bude obnovena dřívější oranžerie s využitím dochovaných fragmentů. Částečně zasahuje i do jižního předpolí s terasami, kde je navrhována zahrada pro nevidomé a slabozraké, zelené bludiště a malá růžová zahrada. Návrh na reminiscenci renesanční zahrady navazuje na obnovené schodiště do saly terreny. Projekt na obnovu schodiště je řešen v původní půdorysné stopě. Na něj navazují terasy využívající dochované pozdně renesanční a barokní stavební prvky. Nově zde byla zřízena i kašna. Zásadní proměnou prochází západní terasy, kde byla vysázena celá řada nových druhů rostlin (ibišky, sasanky, jasmíny, plaménky ad.). Součástí úprav je předláždění vstupního čestného nádvoří s mírnou úpravou svažitosti terénu s ohledem na vjezdy do zahrady, k Temné bráně a na Oslí dvůr. Vlastní Oslí dvůr s vybudovaným zázemím muzea bude nově otevřen veřejnosti.“

Budou pro návštěvníky v zahradě nějaká omezení?

Podstatnou změnou bude trvalé uzavření vchodu ze Zámecké ulice. Zvažujeme také noční uzavírání vchodu u synagogy. Důvodem je obava z krádeží nově vysazených rostlin. Bohužel tuto smutnou zkušenost máme již z doby před rekonstrukcí, kdy ze zahrady mizely rostliny v hodnotě tisíců korun ročně. Omezeno bude volné pobíhání a venčení psů. Veškerá pravidla pak budou upravena novým návštěvním řádem, který bude včas zveřejněn. Je třeba také zdůraznit zákaz parkování na čestném nádvoří a zpevněných plochách zámecké zahrady. Vjezd do areálu zámku je možný pouze na povolení. To platilo i dřív, bohužel nebylo to respektováno.“

Co bylo při rekonstrukci nejnáročnější?

Velmi náročná byla samotná příprava realizace včetně výběrového řízení. V rámci realizace samotné pak zcela jistě obnova schodiště ze saly terreny, kde došlo ke změně projektu s ohledem na půdorysné umístění na dochované původní cihelné základy. Celá další realizace probíhala za bedlivého dozoru zástupců památkové péče, kde patří náš velký dík Josefu Hromkovi z Městského úřadu Mikulov.“

Co od tak rozsáhlého projektu muzeum očekává?

Realizaci projektu je třeba chápat v kontextu oprav celého zámeckého areálu v posledních letech. Zámecká zahrada byla vždy jeho nedílnou součástí. Bohužel v letech po 2. světové válce se na to poněkud zapomnělo, a tak byl prostor vším, jen ne zámeckou zahradou. V posledních letech pak suplovala funkci městského parku, kterým není. Po dlouhé době tedy zahrada opět získává podobu jako celek, který úzce souvisí s architekturou zámku samotného. Současně by měla vytvářet místo, které bude klidovou zónou, jakýmsi protipólem pulsujícího města. V zahradě je počítáno i s prostorem pro komorní kulturní akce, svatební obřady apod.“

Kolik korun celá rekonstrukce stojí a kdo ji hradí?

Rozpočtové náklady akce ve výši 24,4 milionů korun jsou hrazeny z dotací Regionálního operačního programu Jihovýchod (85 %) a Jihomoravského kraje (15 %).“

Dost náročná bude i údržba, jak bude toto finančně zabezpečeno?

Další údržba bude hrazena z příspěvku Jihomoravského kraje. Výslednou cenu ukáže až výběrové řízení, které budeme vypisovat.“

 

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Poplatky zaplatí Břeclavané pohodlně již v druhém platebním kiosku

BŘECLAV Už druhý platební kiosek slouží na Městském úřadě Břeclav. Lidé mohou jeho prostřednictvím pohodlně …