Vzdělávání pedagogů patří mezi priority školy

BŘECLAV (pr) – V letošním školním roce končí na Střední průmyslové škole E. Beneše a Obchodní akademii Břeclav realizace projektu v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím jejich dalšího vzdělávání pro zkvalitnění a zefektivnění výuky.

„V současné době se totiž nároky na učitele výrazně zvyšují. Nejedná ovšem pouze o nárocích na výuku, ale spíše o další vzdělávání učitelů. Výuka je situací, která je ohraničena daným časem a prostorem v učebně, vzdělávací činnost učitelů je však mnohem komplexnější záležitostí a pokud chceme zvyšovat především odbornou kvalitu naší školy, musíme v dostatečné míře posilovat vzdělávací činnost a také prvky, které její úroveň zvyšují,“ vysvětluje smysl a cíl projektu ředitel školy Jaroslav Glier a dodává: „ Protože tlak na kvalitu a efektivitu vzdělávacího procesu je stále vyšší, další vzdělávání pedagogických pracovníků patří mezi naše priority, přestože je učitelský sbor naší školy plně kvalifikovaný a převažuje v něm převážně mužská složka, což je v dnešních dnech feminizace školství velký klad.“
Dnešní žáci jsou generací, která je již od dětství obklopena digitální technologií. Bez internetu, mobilního telefonu, komunikace prostřednictvím e-mailů a na sociálních sítích bez hranic si svůj život už ani nedokáží představit. Pro učitele je proto nezbytnou nutností umět komunikovat způsobem a prostředky svých žáků a připravit výuku tak, aby žáci informace rychle a se zájmem přijímali a aby tyto informace pro ně byly co nejvíce přínosné. Proto byly v rámci projektu uspořádány semináře zaměřené na aktivity důležité především pro odborné vzdělávání, a to hlavně v klíčových aktivitách profesního rozvoje v cizích jazycích, v zacházení s ICT technikou a v ICT dovednostech, dále v dovednostech ovlivňujících kvalitu a efektivitu vzdělávání a také v dovednostech zaměřených na používání nových metod a forem práce.

Těchto seminářů se celkem zúčastnilo 90 pedagogických pracovníků. „S formou a úrovní seminářů byli všichni účastníci velmi spokojeni a pro všechny pedagogické pracovníky byly přínosné.Naše škola má dlouholetou tradici a jejím cílem je i nadále připravit kvalitně své studenty nejen k dalšímu studiu na vysokých školách, ale též kvalitně připravit dobré vzdělané odborníky pro praxi. Tyto náročné úkoly nelze splnit bez potřebného zázemí, ale hlavně bez kvalifikovaných pedagogů. Díky účasti na tomto projektu budou pedagogové schopni učinit výuku žáků zajímavější. Každý z nás si totiž uvědomuje, že kvalita nevzniká sama o sobě, ale je třeba ji neustále vytvářet a následně i prokazovat, udržovat a zlepšovat,“ říká ředitel školy Jaroslav Glier. O tom, jaká škola skutečně se můžete přesvědčit na vlastní oči v rámci Dne otevřených dveří, který se uskuteční v úterý 17. února.

Přijďte se podívat na moderní školu, která pro školní rok 2015/16 nabízí tyto studijní obory:

Čtyřleté studijní obory:
Elektrotechnika – informační technologie, počítačové systémy, elektrická trakce v dopravě
Provoz a ekonomika dopravy – logistika
Strojírenství – konstruování s podporou počítače, provoz a údržba vozidel
Obchodní akademie
Mechanik elektrotechnik

Tříleté učební obory:
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Elektrikář – silnoproud
Strojní mechanik
Obráběč kovů
Kadeřník
Klempíř

Nástavbové studium:
Podnikání

Průmyslovka baner+loga

Bližší informace získáte na tel: 519 326 505 nebo na www.spsbv.cz či e-mailu skola@spsbv.cz

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Břeclavské školy za Velké války

BŘECLAV / Městská knihovna Břeclav středa 10.4.2024/ 18:00 Historická přednáška PhDr. Ludislavy Šulákové z cyklu Břeclavsko …