Sbírka pomůže chlapci s mozkovou obrnou

HUSTOPEČE – Město Hustopeče vyhlásilo veřejnou sbírku na rehabilitační pobyty, terapie a pořízení kompenzačních pomůcek pro Samuela Jakubíka z Hustopečí.

Samuel Jakubík má jeden rok a trpí takzvanou kvadruparetickou dětskou mozkovou obrnou s přidruženou vrozenou vývojovou vadou mozku agenesí corpus callosum a atrofovanou bílou mozkovou hmotou ve spánkových lalocích.
Veřejná sbírka je zahájena dnes 26. 2.2015 a potrvá na dobu neurčitou. Příspěvky můžete zasílat na zvláštní transparentní bankovní účet č. 3886998319/0800 vedený u České spořitelny buď bezhotovostním převodem, nebo platbou složenkou.
Variabilní symbol je třeba uvést pouze v případě, že budete požadovat potvrzení pro uplatnění slevy na dani z příjmů, pak uvádějte své rodné číslo nebo IČ.
Realizace sbírky byla osvědčena Krajským úřadem Jihomoravského kraje a je evidována ministerstvem vnitra v centrální evidenci sbírek.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Mládež – výsledkové tabulky soutěží 2023-2024

HOKEJ Mládež – výsledkové tabulky soutěží 2023-2024 REGIONÁLNÍ LIGA JUNIORŮ 2023/24 SK. 9-10 Název týmuZápasySkóreBody1SK …