Podpora lokální ekonomiky

 Současná krize světového hospodářství je příčinou zintenzivnění hledání nových směrů dalšího rozvoje světové ekonomiky a rovněž i hledání možností udržitelnosti životní úrovně obyvatelstva v konkrétních územích.

Tato iniciativa se rozšiřuje i v naší republice a jejím základem je zapojení co nejširší veřejnosti do rozvoje jednotlivých regionů (např. www.udrzitelnost.cz nebo www.alternativazdola.cz  a další). Je to snaha o řešení problémů lidmi, kterých se to bezprostředně dotýká a ne spoléhání na to, že naše každodenní problémy je vůbec schopen řešit někdo jiný např. centrální orgány, vláda apod.Zjednodušeně jde o to, abychom sami hledali cesty jak snížit nezaměstnanost, v našem případě v regionu Břeclavska, a tím hledali nové možnosti zvýšení vlastní životní úrovně.

Touto problematikou se od svého vzniku, začátek roku 2011, zabývá Občanské sdružení pro zachování tradice, kultury a sportu se sídlem v Lanžhotě.

Naší snahou je zapojit do projektu každého zájemce, který bude mít snahu se touto problematikou smysluplně zabývat, řekl nám předseda o.s. František Tichý.

Naším prvním krokem bylo vybudování Informačního centra, v pronajatých prostorách, v sousedství velmi frekventované silniční komunikace I/55, mezi Břeclaví a Hodonínem. Jeho služby chceme v co nejbližší době nabídnout nejen jednotlivým obcím zejména z regionu Podluží, ale i všem dalším zájemcům spolkům, podnikatelům i dalším jednotlivcům, např. k propagaci jejich akcí, služeb a pod.

Jedním z prioritních problémů, který naše oblast  má je současná pozice zemědělské výroby, která zde byla historicky tím zásadním způsobem obživy obyvatel.

V současné době, v našich příznivých klimatických podmínkách se snad  ze zemědělské výroby, alespoň částečně rozvíjí vinařství, ale výroba většiny ostatních komodit, zejména zeleniny, ovoce a produktů živočišné výroby zaznamenaly značný pokles.Přitom se zvyšuje poptávka po domácích čerstvých a kvalitních potravinách za rozumnou cenu, ale zatím nejsou vytvořeny zejména prodejní možnosti i pro ty nejmenší pěstitele a chovatele. Neděláme si žádné iluze, že je v silách několika, třeba i schopných, jedinců tuto záležitost alespoň částečně vyřešit.

Naším dalším záměrem je proto vytvořit jakýsi trh, kde by měl mít možnost každý nabídnout to co nespotřebuje jeho vlastní domácnost těm, kteří tyto přebytky rádi pro svou výživu využijí.

Prvním pokusem je pro nás bylo uspořádání jakéhosi trhu nebo jarmarku v prostorách selského dvora nacházejícího se v místní části obce Hrušky, tzv.Hrušeckého nádraží. Přístup do dvora je z již uvedené silnice I/55 odbočkou k obalovně firmy Strabag a zadním vjezdem do uvedené nemovitosti.

Jakékoliv informace poskytneme na tel. +420 774723522 a +420606178018 a nebo sokolhrusky@email.cz

předseda sdružení František Tichý

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Břeclavská diskuzní štafeta s Lenkou Zlámalovou

BŘECLAV / Městská knihovna Břeclav pátek 24.9.2021 / 17:00  V Malém sále se uskuteční odložená …