Oslaví Městské muzeum a galerie Břeclav své 20. výročí?

Břeclav – Oslaví Městské muzeum a galerie Břeclav své 20. výročí? Tak je nazván níže publikovaný otevřený dopis opozičních zastupitelů, který reaguje na chystané změny týkající se nově vzniklé kulturní organizace. Hodně otázek a málo odpovědí, chtělo by se říct, tedy alespoň prozatím.

„V minulých dnech rozčeřilo jinak klidné hladiny břeclavské politiky stanovisko vedení města k připravovanému záměru organizační změny, která ohrožuje základní funkce a dosavadní fungování Městského muzea a galerie Břeclav. Tato kulturní instituce by měla začátkem dubna oslavit dvacet let své existence. Namísto toho se má stát „jakousi“ podmnožinou nově vzniklé kulturní organizace, která má „podpořit více živou kulturu, cestovní ruch, propagaci Břeclavi“.

Břeclav má dostatek spolků a organizací vytvářejících živou kulturu a cestovní ruch i propagace města jsou na dobré úrovni, kterou lze cizelovat soustředěnější koordinací stávajícího stavu. Nerozumíme proto snaze zakládat novou organizaci s dalšími řídícími funkcemi. O fungování nové instituce kombinující kulturu, propagaci a turismus jako zastupitelé města nemáme dosud žádné podrobnosti, proto si ji nedovolujeme kritizovat. Dovolíme si ale doptávat se současného vedení města na otázky a pochybnosti, které vznesla odborná veřejnost.

Odborníci žijící v Břeclavi, ale i hlasy institucí se stávajícím muzeem spolupracující, vyjadřují pochybnosti nad plánovanou proměnou. Považujeme proto za nutné tomuto názoru přinejmenším naslouchat. Nová organizační podoba kulturní příspěvkové organizace má zahrnovat i stávající Městské muzeum a galerii, čímž je ohrožena jeho právní subjektivita a laicky řečeno budoucnost sbírkotvorné činnosti a aktivit souvisejících se zákonem o muzejnictví, kterým se tato instituce řídí.

Mrzí nás, že vedení města nepostupovalo standardně a neuspořádalo žádnou diskuzi či workshop pro zastupitele, jak bývalo při tak důležitých rozhodnutích zvykem. Cítíme povinnost podpořit odbornou veřejnost a apelujeme na vedení města, aby se vyjádřilo k níže uvedeným otázkám.

Kolik oddělení a řídících funkcí bude mít nová organizace?

Co bude náplní práce jednotlivých oddělení nové organizace?

Jakým způsobem bude zajištěna sbírkotvorná činnost muzea?

Jakou specializaci a profesní zkušenost by měli pracovníci na těchto pozicích mít?

Vzniknou-li nová pracovní místa zdůvodněte prosíme jejich potřebnost a termíny výběrových řízení na jejich obsazení.

Jaké budou celkové mzdové a materiální náklady na fungování této organizace?“

Mgr. Richard Zemánek, František Schulz, KDU-ČSL
Ing. Luboš Krátký, PhDr. Evženie Klanicová, ODS
Bc. Jakub Matuška, Mgr. Petr Škoda, Mladí a Neklidní

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Autorské čtení

BŘECLAV / Městská knihovna Břeclav úterý 23.4.2024/ 17:00  MUDr. Danuše Dedková bude povídat o městě na …